Prawo Ludności - Malthus Thomas Robert

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:21 03-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Prawo Ludności - Malthus Thomas Robert

Trudno mówić o problemach globalnego świata beż przywoływania „Prawa ludności” Roberta Thomasa Malthusa (1766-1834), autora, który dał podwaliny dla teorii przeludnienia, pierwszy wskazała na niebezpieczeństwa niekontrolowanej reprodukcji ludzkiego gatunku. Co ciekawego jednak, nazwisko Malthusa pojawia się zwykle w biografii lub przypisach, jego esej o prawie ludności od lat nie był wznawiany, znany jest właściwie niemal wyłącznie naukowcom i niektórym ekonomistom. Wielkim dorobkiem Malthusa jest zwrócenie uwagi następnych pokoleń badaczy na palące problemy związane z wyżywieniem rosnącej populacji ludzkiej, problemy wciąż aktualne w Afryce i Azji, a więc kontynentach, które mają najwyższy współczynnik wzrostu demograficznego.

O Pochodzeniu Człowieka - Darwin Karol

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:21 03-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
O Pochodzeniu Człowieka - Darwin Karol

Jest to jedna z tych książek, które wstrząsnęły światem. Na podstawie wieloletnich badań, powołując się także na ustalenia innych uczonych, Darwin przedstawił teorię, zgodnie z którą protoplastą rodu ludzkiego jest ni mniej ni więcej tylko małpa. Pisana w pierwszej osobie, pełna osobistych refleksji i uwag, praca angielskiego uczonego nie ma wcale charakteru obrazoburczego, a już na pewno nie jest ateistyczna, co przypisywały jej niektóre środowiska.

Fenomen Sekt - Mudrak Elżbieta

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Fenomen Sekt - Mudrak Elżbieta

Sekty towarzyszą człowiekowi od stuleci i mają ogólnoświatowy charakter. Początkowo związane z religijną płaszczyzną życia, obecnie przenoszą swoje wpływy na ekonomię, edukację, a nawet politykę i rozrywkę, stając się prawdziwym zagrożeniem dla współczesnego człowieka, jego rozwoju i wolności. Na oddziaływanie ugrupowań destrukcyjnych narażeni są wszyscy obywatele, ale najbardziej ludzie młodzi, inteligentni, wykształceni, wrażliwi.

Fenomen Stanu Życia Wojskowości a Stan Oczekiwań Młodzieży Współczesnej - Walancik Marek

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Fenomen Stanu Życia Wojskowości a Stan Oczekiwań Młodzieży Współczesnej - Walancik Marek

Prezentowana pozycja charakteryzuje siły zbrojne jako instytucję społeczną w obowiązującym systemie prawnymi i zachodzącymi w niej przeobrażeniami po 1989 roku. Podstawowym celem badań przedstawionych w książce było poznanie oczekiwań młodzieży w stosunku do podstawowej formy powszechnego obowiązku, jakim jest pełnienie zasadniczej służby wojskowej w obowiązującym systemie prawnym po zmianie społecznej w okresie poprzedzającym wprowadzenie armii zawodowej. Przedstawiona w pozycji socjopedagogiczna analiza oczekiwań młodzieży charakteryzuje poszczególne kategorie oczekiwań badanej zbiorowości oraz dokonuje próby przedstawienia elementów prognostycznych.

Dzieci Ulicy. Profilaktyka Zagrożeń - Kurzeja Anna

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Dzieci Ulicy. Profilaktyka Zagrożeń - Kurzeja Anna

Książka omawia problem dzieci ulicy z wszechstronnej perspektywy – zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. W książce podjęto trud uporządkowania i zebrania dotychczasowego dorobku na ten temat. Na podstawie literatury przedmiotu pokazano problem dzieci ulicy na świecie: w krajach pozaeuropejskich, w Europie, w Polsce, a także różne formy pomocy udzielanej tym dzieciom.

Płeć kulturowa nauczycieli - Chomczyńska-Rubacha Mariola, Rubacha Krzysztof

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:49 03-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Płeć kulturowa nauczycieli - Chomczyńska-Rubacha Mariola, Rubacha Krzysztof

Tematem książki jest płeć kulturowa nauczycieli. Zainteresowanie polskiej pedagogiki perspektywą gender w edukacji ma krótką historię. Pojawiło się wraz z rozwojem studiów krytycznych nad edukacją.

Domowe Narodziny - Lichtenberg-Kokoszka Emilia, Janiuk Ewa

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:51 03-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Domowe Narodziny - Lichtenberg-Kokoszka Emilia, Janiuk Ewa

Książka „Domowe narodziny. Fanaberia szaleńców czy powrót do normalności?” pod red. Ewy Janiuk i Emilii Lichtenberg-Kokoszka powstała ponieważ uznałyśmy, że skoro wbrew nakazom i zakazom, pomimo negatywnego stosunku lekarzy i części położnych porody domowe mają miejsce, to pora, by ta prawda ujrzała światło dzienne.

Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet - Charkowska Katarzyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:51 03-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet - Charkowska Katarzyna

Stanowi ona bogate i fachowo przygotowane studium wiedzy na temat współczesnej kobiecej heteroseksualnej prostytucji. Autorka fachowo porusza się po obszarach teoretycznych współczesnej pedagogiki, socjologii, seksuologii i antropologii kultury, dokonując rzetelnego przeglądu nowych prac teoretycznych i ujęć badawczych, powstałych na gruncie polskim. Przedłożoną mi do recenzji książkę (…) uważam za nowatorską, twórczą, oryginalną i interdyscyplinarną analizę zjawiska prostytucji w Polsce.

Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna - Kowalski Mirosław, Falcman Daniel

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:02 03-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna - Kowalski Mirosław, Falcman Daniel

Świadomość aksjologiczna zalicza się do grona tych teoretycznych bytów, wobec których analizy terminologiczne nie są zabiegiem pro forma. Przekonamy się [..

Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży - Raś Danuta

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:02 03-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży - Raś Danuta

Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży mają na celu przypomnieć i niejednokrotnie ocalić od zapomnienia dawno wydane prace z tego zakresu. Zostały one pomyślane jako uzupełnienie, uściślenie poglądów i propozycji, a także odkrycie nowych i przypomnienie dawnych koncepcji, mogą stanowić uzupełnienie monografii z pedagogiki, socjologii, opieki społecznej, prawa, psychologii klinicznej i kryminologii. Pozwalają też na bezpośredni kontakt odbiorcy z oryginalnym tekstem danego autora lub sprawozdaniem z działalności placówki, co ma największą wartość.

O SOS Wioskach Dziecięcych - Łobocki Mieczysław

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:02 03-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
O SOS Wioskach Dziecięcych - Łobocki Mieczysław

Publikację można uznać za kompendium wiedzy o SOS Wioskach Dziecięcych. Oparto ją przede wszystkim na dostępnej literaturze przedmiotu, danych zaczerpniętych z internetu oraz materiałach opracowanych przez działającą w Polsce pozarządową organizację SOS Wioski Dziecięce. Praca koncentruje się na tradycyjnym funkcjonowaniu wiosek, zgodnie z obowiązującymi w nich czterema zasadami pedagogicznymi.

Postawa 3X wśród młodzieży. Coś więcej niż abstynencja - Łęcka Dominika

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:02 03-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Postawa 3X wśród młodzieży. Coś więcej niż abstynencja - Łęcka Dominika

Dominika Łęcka podejmuje się interesującej i nowej problematyki w rozważaniach pedagogicznych i socjologicznych. Na potrzeby teorii konstruuje model postawy części współczesnej młodzieży (nazwanej przez autorkę 3x), która opiera się na trzech zasadach: nie piję, nie palę, nie zażywam narkotyków. Autorka dokonuje wyraźnego rozróżnienia postawy 3x od zjawiska abstynencji.

Logowanie
Rejestracja