Jak z Almodovara - Bitka Zapendowski Paweł

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:54 03-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Jak z Almodovara - Bitka Zapendowski Paweł

Żeńskie - męskie, dominacja i uległość, odchylenia od normy i szukanie równowagi - komedia "Jak z Almodovara" każe zweryfikować wszystko, co wiedzieliśmy na ten temat. Tekst jest napisany dowcipnie i sprawy rodzajowe dość inteligentnie mieszają się z diagnozą obecnego stanu rzeczy, a więc społeczeństwa chorego na konsumpcję i usługi. Maciej Wojtyszko, dramaturg, reżyser (Festiwal Komedii X Talia' 06) Tekst ma w sobie dużą potencję literacką i energię na wywołanie śmiechu.

Tam gdzie idę wieczorem - Bitka Zapendowski Paweł

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:54 03-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Tam gdzie idę wieczorem - Bitka Zapendowski Paweł

"Tam gdzie idę wieczorem I, II" pieśń na baryton i fortepian muzyka: Paweł Bitka Zapendowski słowa: Georg Trakl; przekład: Andrzej Lam seria: Georg Trakl - Pieśni - z opery Kokaina (dzień 1 i 2) - nr 4 nuty - 9 str., tekst, przekłady wierszy G.Trakla, inf.

Notre-Dame - Placzyński Piotr

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:07 03-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Notre-Dame - Placzyński Piotr

Dzieła architektury należą do trwałych świadectw historii. Po upływie setek czy tysięcy lat dostarczają wiarygodnej informacji na temat sił twórczych, które je ukształtowały. Niemiecki uczony, Erwin Panofsky (zm.

Strach ma skośne oczy. Azjatyckie kino grozy - Gonerski Krzysztof

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:59 03-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Strach ma skośne oczy. Azjatyckie kino grozy - Gonerski Krzysztof

„Strach ma skośne oczy. Azjatyckie kino grozy” to pierwsza na polskim rynku publikacja w całości poświęcona azjatyckiemu kinu grozy. Autor, pasjonat kina i kultury orientalnej, zabiera Czytelnika w niezwykłą podróż po mrocznym i fascynującym świecie azjatyckiej grozy.

Furie i inne groteski - Szczygielski Marcin

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:59 03-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Furie i inne groteski - Szczygielski Marcin

Co łączy emerytowaną pracownicę Służb Bezpieczeństwa, frywolną ekskierowniczkę domu pracy twórczej w Zakopanem oraz neurotyczną starą pannę? Przede wszystkim więzy krwi. Życie trzech sióstr zatoczyło krąg – po kilkudziesięciu latach znów zamieszkały razem w tym samym niewielkim domku pod Warszawą, z którego wyruszyły w świat. Wszystkie ponosiły w życiu dotkliwe porażki, więc przeszłość rozpamiętują z rozgoryczeniem, trudno też im zaakceptować błyskawicznie zmieniającą się teraźniejszość.

Roman Polański i jego sztuka przetrwania - Kochańczyk Jan

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:04 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Roman Polański i jego sztuka przetrwania - Kochańczyk Jan

Różnorodność gatunkowa i tematyczna filmów Romana Polańskiego sprawiała wiele problemów obserwatorom jego twórczości. Czy można mówić o jednolitym stylu reżysera „Noża w wodzie”, „Dziecka Rosemary”, „Tragedii Makbeta”, „Piratów” czy „Gorzkich godów”? „Pianista” stanowi bardzo ciekawy element tej urozmaiconej układanki. Film sumuje zarówno doświadczenia życiowe, jak i artystyczne Polańskiego.

Filmowe kłamstwa i manipulacje, czyli sposób na pranie mózgu - Kochańczyk Jan

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:37 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Filmowe kłamstwa i manipulacje, czyli sposób na pranie mózgu - Kochańczyk Jan

Mniej więcej 100 lat temu Lenin orzekł, że „kino to najważniejsza ze sztuk”, bo może w magiczny sposób wpływać na ludzkie serca i umysły. Lenin miał rację. Filmy fabularne, dokumentalne i w końcu… reklamowe tworzyły historię burzliwego wieku XX! Kreowały wielkich dyktatorów.

Wiek awangardy - Bieszczad Lilianna

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:40 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Wiek awangardy - Bieszczad Lilianna

Czy problemy awangardy, tak żywotne w minionym wieku, pozostają nadal aktualne, czy też należą już do historii? Można patrzeć na awangardę jako na przede wszystkim eksperymentatorstwo formalne, nakierowane na realizację wartości estetycznych, albo też jako na ruchy anarchizujące, zmierzające do obalenia artystyczno-estetycznych standardów. Można widzieć w neoawangardzie bądź kontynuację pierwszej awangardy, bądź jej zaprzeczenie, albo też włączać neoawangardę w postmodernizm lub kulturę masową. Za każdym razem, gdy do tuby zwanej kalejdoskopem wrzucimy awangardowy materiał, przy najlżejszej próbie obrotu pojawiają się odmienne konstelacje.

Estetyczne aspekty japońskiej przestrzeni miejskiej - Petri Jakub

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:40 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Estetyczne aspekty japońskiej przestrzeni miejskiej - Petri Jakub

Niniejsza książka poświęcona jest japońskiej przestrzeni miejskiej, która już na pierwszy rzut oka znacząco różni się od tego, co spotykamy w Europie, w Paryżu, Berlinie czy Pradze. Charakterystyczna dla Japończyków dbałość o uwzględnienie przyrody w planie miasta, swobodne podejście do kategorii wizualności przestrzeni (nieznajomość kategorii „pejzażu miejskiego“), przywiązanie do horyzontalnej perspektywy oraz brak tradycji definiowania przestrzeni publicznej w ramach miasta to jedynie kilka z wielu cech świadczących o unikalności japońskiej urbanistyki. Owe specyficzne strategie i taktyki kreowania przestrzeni miasta zdają się posiadać swoje źródło w zakorzenionej w japońskiej kulturze, odległej od zachodniego paradygmatu filozoficznego, tradycji rozumienia kategorii przestrzeni oraz specyfice wypracowanego przez Japończyków modusu doświadczenia przestrzenności.

Znaczenia przemijania - Olesiejuk Kinga

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:41 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Znaczenia przemijania - Olesiejuk Kinga

Znaczenia przemijania podejmują próbę przybliżenia problematyki konserwacji sztuki współczesnej na przykładzie instalacji Ilji Kabakowa „Szkoła nr 6” (1993), należącej do kolekcji Chinati Foundation w amerykańskim stanie Teksas. Argumentacja proponowanego programu ochrony i konserwacji instalacji, będącej rekonstrukcją radzieckiej szkoły na terenie dawnego fortu wojskowego USA, naświetla zakres podejmowanych zagadnień oraz sposób postępowania konserwatora, dostosowany do indywidualnego charakteru dzieła. Obok analizy wielowątkowego kontekstu pracy, warunkującego powstanie i recepcję instalacji - poznanie opinii artysty i interpretacja cechy nietrwałości, składają się na uzasadnienie przedstawionych decyzji.

Sztuka według polityki - Piotrowski Piotr

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:42 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Sztuka według polityki - Piotrowski Piotr

Książka stanowi próbę całościowego spojrzenia na poezję powojenną poprzez kategorię ludzkiej cielesności. Lektura utworów Świrszczyńskiej, Miłosza, Różewicza, Kamieńskiej, Grochowiaka, Herberta, Pasierba, Poświatowskiej, Wojaczka, Barańczaka i Krynickiego pozwala ukazać ciągłość refleksji nad tożsamością jako istotnym problemem nowoczesnej i ponowoczesnej świadomości. Wyłaniający się z tych analiz obraz podmiotu opiera się przede wszystkim na relacji z drugą osobą (relacji, która przynależy do cielesnej kondycji) jako nieodzownym wymiarze przedstawiania jednostki: jest ona przecież zawsze kimś „dla kogoś”, kimś „z kimś”.

Słownik terminologii medialnej - Pisarek Walery

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:43 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Słownik terminologii medialnej - Pisarek Walery

Pierwsze naukowe opracowanie terminów medialnych na gruncie polskim. Słownik ma służyć przygotowaniu młodych ludzi (nie tylko) do życia z mediami, a także popularyzacji w społeczeństwie wiedzy o nich. Hasła (1200) ułożone są alfabetycznie (z odsyłaczami) obejmują terminy – oprócz wąskospecjalistycznych- z zakresu historii i teorii komunikowania, telekomunikacji, prasy, radia, telewizji (wraz z filmem i video), Internetu, reklamy, public relations, prawa i ekonomiki mediów oraz języka mediów.

Logowanie
Rejestracja