Dziennik - Niżyński Wacław

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:56 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Dziennik - Niżyński Wacław

Dokument wewnętrznego życia geniusza, niezwykłe świadectwo postępującej schizofrenii, szczególny obraz przeżyć, otaczających go ludzi, wrodzonej naiwności dziecka, nadwrażliwości i nigdy nie zaspokojonej tęsknoty za miłością. Niżyński zaczął pisać "Dziennik" po swoim ostatnim występie i przerwał zaledwie po paru tygodniach, odizolowany od świata w sanatorium dla obłąkanych..

Retrospection. For piano - Szewczyk Szymon

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:05 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Retrospection. For piano - Szewczyk Szymon

Utwór "Retrospection" pochodzi z filmu krótkometrażowego "Pre Mortem" (reż. Konrad Łęcki), dramatu historycznego, opowiadającego o losach żołnierzy, zamordowanych w Katyniu. Utwór przeznaczony jest na fortepian solo, pojawia się w scenach filmu oraz napisach końcowych.

Kwintesencje. Pasaże barokowe - Czaja Dariusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:07 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Kwintesencje. Pasaże barokowe - Czaja Dariusz

Ta książka nie jest dla fachowców – ci wiedzą więcej i poradzą sobie bez niej znakomicie. Ale nie jest także przewodnikiem dla zbłąkanych – niewiele w niej z ducha dydaktyki. Dla kogo więc? Myślę, że dla tych, którzy muzyką żyją, mocniej: którzy bez muzyki żyć nie potrafią.

Z problematyki cyberpunku. Literatura – sztuka – kultura - Mazurkiewicz Adam

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:09 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Z problematyki cyberpunku. Literatura – sztuka – kultura - Mazurkiewicz Adam

Kultura współczesna coraz ściślej jest stymulowana przez rozwój nowych mediów i technologii cyfrowych. W książce skoncentrowano się głównie na obiegu popularnym, ponieważ w nim odzwierciedlane są postulaty zwolenników cyberkultury, a także dlatego, że obieg popularny współcześnie najżywiej reaguje na przemiany społeczne, dostosowując do oczekiwań odbiorców proponowane teksty kultury. W tym sensie kultura popularna może stanowić odzwierciedlenie społecznej świadomości, znamiennej dla epoki, w której powstała.

Mały słownik sztuki chińskiej - Kunstler Mieczysław Jerzy

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:24 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Mały słownik sztuki chińskiej - Kunstler Mieczysław Jerzy

"Publikacja jest rodzajem wprowadzenia do sztuki chińskiej, dając informacje o najważniejszych obiektach godnych obejrzenia. Zamysłem autora było przełamanie powszechnych u nas pojęć o sztuce chińskiej przez zwrócenie uwagi na to, co w niej naprawdę wielkie i imponujące". Wstęp, Jerzy Mieczysław Kunstler Publikacja jest uzupełniona ciekawym materiałem ilustracyjnym.

Odcienie czerwieni. Twórczość filmowa Zhanga Yimou - Helman Alicja

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:28 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Odcienie czerwieni. Twórczość filmowa Zhanga Yimou - Helman Alicja

Monografia twórczości wybitnego reżysera chińskiego Zhanga Yimou, przedstawiciela Piątej Generacji, która zrewolucjonizowała kinematografię chińską i wprowadziła ją na rynki światowe. Autorka interpretuje bogatą i różnorodną twórczość Zhanga w kontekście przemian kulturowych, jakie dokonały się wówczas w Chinach oraz w perspektywie komparatystycznej, biorąc pod uwagę literaturę, malarstwo, teatr i muzykę. Zhang Yimou realizował początkowo ambitne i kontrowersyjne kino artystyczne, by w ostatnich latach zadziwić odbiorców kunsztownymi, pełnymi rozmachu i przepychu spektaklami spod znaku sztuk walki.

Ścieżkami utraconego czasu. Twórczość filmowa Chena Kaige - Helman Alicja

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:28 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Ścieżkami utraconego czasu. Twórczość filmowa Chena Kaige - Helman Alicja

Pełna monografia twórczości Chena Kaige. Chen Kaige zrealizował piętnaście filmów fabularnych, podejmujących różną problematykę, rewolucjonizujących język filmowy i eksplorujących obszary rzadko wcześniej uczęszczane. W znacznej mierze odzwierciedlają one trendy kinematografii chińskiej ostatnich dwudziestu pięciu lat, ale mają oblicze autorskie – większość odznacza się niepowtarzalnym charakterem.

Tian Han. U źródeł nowego teatru chińskiego - Kasarełło Lidia

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:34 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Tian Han. U źródeł nowego teatru chińskiego - Kasarełło Lidia

Udając się dzisiaj do teatru w Chinach, mamy do wyboru różne style, gatunki i sztuki różnych autorów. Możemy poddać się urokowi opery pekińskiej, kantońskiej lub jeszcze innej tradycyjnej formie widowiska muzycznego. Możemy jednak wybrać się do teatru, w którym nic oprócz języka nas nie zdziwi, do teatru nowoczesnego zarówno pod względem dramatopisarskim jak i inscenizacyjnym.

Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji - Osińska Katarzyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:37 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji - Osińska Katarzyna

Teatr rosyjski drugiej połowy XX wieku konfrontował się głównie z własną przeszłością: z dokonaniami Stanisławskiego, Meyerholda, Wachtangowa. Niemal prawidłowością było to, że rosyjscy twórcy teatralni otwarcie deklarowali swoje przywiązanie do dziedzictwa przeszłości. Autorka książki przygląda się bliżej temu dziedzictwu: ideom teatralnym, konkretnym technikom i metodom, a także tak trudno uchwytnej materii, jaką są etos bądź atmosfera towarzyszące poszukiwaniom pionierów dwudziestowiecznego teatru, zwłaszcza w jego nurcie studyjnym.

Sztuka i kultura Afryki Południowej. W poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych - Pawłowska Aneta

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:39 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Sztuka i kultura Afryki Południowej. W poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych - Pawłowska Aneta

Książka jest pozycją, omawiającą sztukę i kulturę tego kraju, przykładając do niej normy europejskie i odcinając się od podejścia etnograficznego, jakie jest stosowane zazwyczaj w odniesieniu do Czarnego Lądu. Zjawiska artystyczne opisywane są na szerokim tle społeczno-historycznym, ukazującym złożoną przeszłość i współczesność kraju. Pozwala to na zaakcentowanie odrębności i specyfiki sztuki południowoafrykańskiej.

Dysonanse krytyki - Chęćka-Gotkowicz Anna

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:42 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Dysonanse krytyki - Chęćka-Gotkowicz Anna

Idealne wykonanie jest wyłącznie konstrukcją teoretyczną, granicą, do której zmierzają wysiłki artystów. Gdyby istniał idealny odbiorca i idealne wykonanie, zaistniałyby też idealne warunki do wydania sądu obiektywnego. Tymczasem rzeczywistość mniej lub bardziej odbiega od tego modelu.

Kandydatki na żonę i inne scenariusze - Dembończyk Andrzej

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:49 04-11-2018
 • Kategoria: Sztuka
Kandydatki na żonę i inne scenariusze - Dembończyk Andrzej

"Kandydatki na żonę" to zbiór scenariuszy teatralnych. "Kandydatki na żonę" - Scenariusz przenosi nas do XIX wieku. Wujostwo chce ożenić młodego Wiktora.

Logowanie
Rejestracja