praca zbiorowa - Controlling w pytaniach i odpowiedziach

 • Dodał: administrator
 • Data: 21:07 03-11-2018
 • Kategoria: Polskie
 praca zbiorowa - Controlling w pytaniach i odpowiedziach

Katarzyna Konieczna - Emerytury i renty

 • Dodał: administrator
 • Data: 21:21 03-11-2018
 • Kategoria: Polskie
Katarzyna Konieczna - Emerytury i renty

Dariusz Tworzydło - Akademia samorządowego wizerunku

 • Dodał: administrator
 • Data: 21:27 03-11-2018
 • Kategoria: Polskie
Dariusz Tworzydło - Akademia samorządowego wizerunku

Vat po zmianach od 1 lipca 2015 r. - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:31 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Vat po zmianach od 1 lipca 2015 r. - Opracowanie zbiorowe

Od 1 lipca 2015 r. wprowadzono zmiany w rozliczeniu VAT od dostaw towarów dla których podatnikiem jest nabywca oraz tzw. towarów wrażliwych, ulgi na złe długi.

Jak obliczać wynagrodzenie nauczycieli samorządowych - Majewska Renata

Jak obliczać wynagrodzenie nauczycieli samorządowych - Majewska Renata

Na wynagrodzenie nauczycieli samorządowych składają się wy nagrodzenie zasadnicze, dodatki (za wysługę lat, funkcyjny, motywacyjny, za warunki pracy), wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe i doraźne zastępstwa, nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych. Za inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało: odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie za pracę w nocy, zasiłek na zagospodarowanie, nagrody ze specjalnego funduszu nagród. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz podstawowe zasady ich uzyskania określa Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie wykonawcze do niej.

Samozatrudnienie - krok po kroku. Wydanie specjalne - Ziółkowski Jacek

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:40 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Samozatrudnienie - krok po kroku. Wydanie specjalne - Ziółkowski Jacek

Zjawisko zmiany stosunku pracy na świadczenie usług w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej przyjęło się nazywać samozatrudnieniem. Jakie korzyści może ona przynieść obu stronom umowy? Jakie ryzyko wiąże się z założeniem własnej firmy? Na te i wiele innych pytań związanych z tą formą działalności odpowiadamy w niniejszym poradniku. Ponadto z publikacji dowiesz się: Jak sprawnie zarejestrować firmę? Jak sformułować umowę o współpracę, żeby uniknąć ryzyka podatkowego? Jak korzystnie wybrać formę opodatkowania? Jak prawidłowo rozliczyć podatek i ZUS? Jakie zmiany wprowadzono w ustalaniu zasiłków m.

Umowy terminowe po zmianach - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:41 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Umowy terminowe po zmianach - Opracowanie zbiorowe

Zapoznaj się z nowymi zasadami zatrudniania. Publikacja omawia najnowsze zmiany, m.in.

Jak stosować zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży - odpowiedzi na pytania - Krywan Tomasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:41 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Jak stosować zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży - odpowiedzi na pytania - Krywan Tomasz

W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 000 zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT).

Samozatrudnienie. Krok po kroku - Ziółkowski Jacek

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:41 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Samozatrudnienie. Krok po kroku - Ziółkowski Jacek

Zjawisko zmiany stosunku pracy na świadczenie usług w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej przyjęło się nazywać samozatrudnieniem. Jakie korzyści może ona przynieść obu stronom umowy? Jakie ryzyko wiąże się z założeniem własnej firmy? Na te i wiele innych pytań związanych z tą formą działalności odpowiadamy w niniejszym poradniku. Ponadto z publikacji Samozatrudnienie dowiesz się: Jak sprawnie zarejestrować firmę? Jak sformułować umowę o współpracę, żeby uniknąć ryzyka podatkowego? Jak korzystnie wybrać formę opodatkowania? Jak prawidłowo rozliczyć podatek i ZUS? Jakie zmiany wprowadzono w ustalaniu zasiłków m.

Lista płac. Sporządzanie i korekta - Salamon Aldona

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:47 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Lista płac. Sporządzanie i korekta - Salamon Aldona

Publikacja zawiera omówienie zagadnień związanych ze sporządzeniem listy płac dla różnych form zatrudnienia i zasadami korekty dokumentacji płacowej. Czytelnik otrzyma ponadto niezbędne wskazówki dotyczące prawidłowego ewidencjonowania na liście płac zarówno składników wynagrodzenia jak i świadczeń pozapłacowych, a także dowie się m.in.

Sprzedaż i zakup towarów na raty – skutki podatkowe i sposób ujęcia w księgach - Szwęch Aneta

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:47 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Sprzedaż i zakup towarów na raty – skutki podatkowe i sposób ujęcia w księgach - Szwęch Aneta

Transakcje sprzedaży i zakupu w systemie ratalnym mają swoje zalety ekonomiczne. Rozłożenie na raty płatności za towar powoduje jednak liczne wątpliwości co do rozliczenia sprzedaży i zakupu w rachunku podatkowym oraz ujęcia transakcji w księgach rachunkowych. Przede wszystkim nasuwają się pytania: czy sprzedaż lub zakup ratalny powinny być uwzględnione w rachunku podatkowym w całej wartości czy w ratach? kiedy powstaje przychód sprzedawcy i koszt u nabywcy? kiedy wykazać VAT należny od sprzedaży, a kiedy odliczyć VAT naliczony? jak rozliczyć w podstawie opodatkowania VAT dodatkowe opłaty manipulacyjne i odsetki? Przedstawiamy rozwiązania tych problemów podatkowych, a także przykłady ujęcia transakcji związanych ze sprzedażą lub zakupem towaru na raty w księgach rachunkowych.

VAT od nieruchomości w interpretacjach organów podatkowych i orzeczeniach sądów - Dmowska Joanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:47 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
VAT od nieruchomości w interpretacjach organów podatkowych i orzeczeniach sądów - Dmowska Joanna

W publikacji przedstawiamy aktualne stanowisko sądów i organów podatkowych na temat: warunków stosowania zwolnienia z VAT dla dostaw nieruchomości ustalenia czy mamy do czynienia z nieruchomością zabudowaną, czy nie warunków stosowania stawki 8% dla dostaw nieruchomości i usług modernizacji korekty odliczonego VAT, gdy zmieniono przeznaczenie nieruchomości.

Transakcje zagraniczne. Korekta podstawy opodatkowania - Szwęch Aneta

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:47 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Transakcje zagraniczne. Korekta podstawy opodatkowania - Szwęch Aneta

Ustawa o VAT nie zawiera żadnych szczególnych uregulowań określających moment, w którym należy korygować zagraniczne transakcje dokonane w ramach eksportu towarów, WDT lub WNT. Wobec tego trzeba zastosować ogólne zasady korekt. Mimo że przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie, organy podatkowe zmieniły w ostatnim czasie stanowisko na temat rozliczania korekt.

Działalność gospodarcza - ułatwienia w 2015 r. - Biliński Sławomir, Kowalski Tomasz, Pinzuł Agata, Sławińska Ewa, Wojciechowska Katarzyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:47 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Działalność gospodarcza - ułatwienia w 2015 r. - Biliński Sławomir, Kowalski Tomasz, Pinzuł Agata, Sławińska Ewa, Wojciechowska Katarzyna

W 2015 r. wszedł w życie pakiet zmian w przepisach, którego celem jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej (tzw. czwarta deregulacja).

Wzory pism - korespondencja urzędowa w zakresie funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych - Jasińska Maria, Kurzątkowski Grzegorz

Wzory pism - korespondencja urzędowa w zakresie funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych - Jasińska Maria, Kurzątkowski Grzegorz

Korespondencja urzędowa w praktyce jest definiowana jako przyjmowanie, redagowanie i wysyłanie pism. Jest to jeden ze sposobów wymiany informacji zarówno wewnątrz jednostki organizacyjnej, jak i między daną jednostką a jej „otoczeniem”. Korespondencja to również istotny element systemu umożliwiającego szybki obieg informacji, dzięki któremu pracownicy komórek organizacyjnych jednostki mogą, w określony i zorganizowany sposób, wykonywać swoją pracę.

Zmiany w ustawie o systemie oświaty - Piszko Agata

Zmiany w ustawie o systemie oświaty - Piszko Agata

Tematyka publikacji zwraca uwagę na najistotniejsze zmiany, jakie zaszły w ustawie o systemie oświaty w 2014 i 2015 roku. W opracowaniu poruszone są m.in.

Dokumentacja ZUS - zgłaszanie i korekta - Goliniewska Joanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:47 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Dokumentacja ZUS - zgłaszanie i korekta - Goliniewska Joanna

Płatnicy składek mają obowiązek przekazywania do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Jednak w przypadku zmiany lub korekty danych płatnika nie zawsze należy przekazywać je bezpośredniodo ZUS. Jeśli bowiem poprawione dane zostaną przesłane do innychurzędów, systemy teleinformatyczne automatycznie przekażą je do ZUS.

Logowanie
Rejestracja