Słownik terminologii medialnej - Pisarek Walery

  • Dodał: administrator
  • Data: 00:43 04-11-2018
  • Kategoria: Sztuka
Słownik terminologii medialnej - Pisarek Walery

Pierwsze naukowe opracowanie terminów medialnych na gruncie polskim. Słownik ma służyć przygotowaniu młodych ludzi (nie tylko) do życia z mediami, a także popularyzacji w społeczeństwie wiedzy o nich. Hasła (1200) ułożone są alfabetycznie (z odsyłaczami) obejmują terminy – oprócz wąskospecjalistycznych- z zakresu historii i teorii komunikowania, telekomunikacji, prasy, radia, telewizji (wraz z filmem i video), Internetu, reklamy, public relations, prawa i ekonomiki mediów oraz języka mediów.

O mediach i języku - Pisarek Walery

  • Dodał: administrator
  • Data: 01:18 04-11-2018
  • Kategoria: Inne
O mediach i języku - Pisarek Walery

Książka składa się z 23 artykułów dotyczących języka używanego w komunikacji medialnej, przeważnie w wypowiedziach prasowych. Teksty poświęcone mediom poruszają takie zagadnienia jak wiedza o komunikowaniu, funkcje w prasoznawstwie, analiza zawartości prasy, czytelnicza selekcja zawartości gazety, miejsce mediów w wyobrażeniach kultury narodowej, wolność słowa a wolność o prasy czy transformacje komunikacji społecznej w drugiej połowie XX w. Część dotycząca języka przytacza informacje o pierwszych polskich książkach o języku prasy, poczuciu językowym, znajomości języka i praktyce językowej.

Logowanie
Rejestracja