Z ziemi włoskiej do Polski - Lipińska Ewa

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:39 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Z ziemi włoskiej do Polski - Lipińska Ewa

Podręczniki dr Ewy Lipińskiej są bardzo znane i często stosowane na wydziałach polonistycznych we Włoszech; należą one do ważnych materiałów dydaktycznych dla studiujących język polski jako obcy. Do najpopularniejszych tytułów należy pozycja Z polskim na ty, która ukazała się w 2003 roku (drugie wydanie w 2006) w Wydawnictwie TAiWPN Universitas Kraków. Jest to książka, która dzięki swemu praktycznemu i przejrzystemu podejściu do zagadnień leksykalno-gramatycznych, od samego początku zyskała duże grono zwolenników wśród studentów oraz nauczycieli języka polskiego jako obcego.

Umiesz? Zdasz! - Lipińska Ewa

Umiesz? Zdasz! - Lipińska Ewa

Zbiór zadań Umiesz? Zdasz! jest przeznaczony dla osób przygotowujących się do egzaminu certyfikowanego z języka polskiego jako obcego na poziomie średnim ogólnym (B2). Składa się z pięciu części, które sprawdzają: umiejętności gramatyczne (w oparciu o program zawarty w podręczniku Kiedyś wrócisz tu..

Topografia żydowskiej pamięci - Suchojad Izabela

Topografia żydowskiej pamięci - Suchojad Izabela

Co łączy Kraków i Jerozolimę? Ile bożnic znajdowało się przed wojną w dzielnicy żydowskiej? Czy na Kazimierzu studiowano kabałę? Kim był Ebe-Ebe? Gdzie w latach 30. XX wieku jadano czulent? Książka jest zaproszeniem do niezwykłej podróży w czasie. Autorka, kreśląc literacką mapę krakowskiego Kazimierza, przybliża jego burzliwe dzieje.

Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego - Lipińska Ewa, Seretny Anna

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:40 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego - Lipińska Ewa, Seretny Anna

Praca zbiorowa „Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego” - to kontynuacja ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Obie pozycje tworzą całość, wzajemnie się uzupełniając. W ABC znalazło sie omówienie zagadnień metodycznych z zakresu nauczania podsystemów języku, rozwijania sprawności oraz kontroli wyników.

Dzieje Polski średniowiecznej - Dąbrowski Jan, Grodecki Roman

Dzieje Polski średniowiecznej - Dąbrowski Jan, Grodecki Roman

Dzieje Polski średniowiecznej Romana Grodeckiego, Stanisława Zachorowskiego i Jana Dąbrowskiego zostają wznowione po blisko 70 latach od daty ich ukazania się. (..

Spekulant - Korzeniowski Józef

Spekulant - Korzeniowski Józef

"Około godziny drugiej po południu, w jasny i mroźny dzień na początku lutego, szedł pieszo młody człowiek, okutany porządną szubą, obwiązany pięknym szalem, z antypką w ręku, ozdobioną bursztynem i czerwonym woreczkiem, a za nim szły bokiem złamane sanie, ciągnione przez dzielną czwórkę w krakowskich chomątach. Popędzał je wąsaty furman, idąc także pieszo, i ocierał ręką, w której trzymał długie biczysko, oczy i wąsy obrastające co moment białym szronem. Wtem pokazała się na wzgórku Sewerynówka, o sześć mil od Odessy leżąca, i pan August Molicki, obracając się do idącego za nim lokaja Franciszka, rzekł: – Biegajże, kpie, prędzej i postaraj się o rzemieślnika, który by nam naprawił sanie.

Władysław II Wygnaniec - Dworsatschek Mariusz

Władysław II Wygnaniec - Dworsatschek Mariusz

"Od czasów S. Smolki utrwalił się typ monografii nie ograniczający się do opisywania tylko faktów z życia władcy, ale ukazujący go na szerokim tle i w ścisłym powiązaniu z wizerunkiem społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju. (.

Wokół śmierci i umierania - Galewicz Włodzimierz

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:40 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Wokół śmierci i umierania - Galewicz Włodzimierz

"U schyłku życia niejednego człowieka, a czasem nawet w samym środku, jeśli nie wręcz na początku jego oczekiwanego życia, nadchodzi chwila niełatwej decyzji: jest to moment, w którym nierzadko on sam, a jeszcze częściej ci, którzy się nim zajmują - jego bliscy, jego opiekunowie i jego lekarze - są zmuszeni zdecydować, czy mają przez jakieś mozliwe działanie (lub przez zaniechanie takiego dzaiałania) przyczynić się przynajmniej w pewnym stopniu do tego, by życie tego człowieka dobiegło do końca. Te decyzje o zakończeniu życia mogą mieć rozmaity dramatyzm i różny charakter. Dla celów tego przeglądu rozgraniczę wśród nich cztery rodzaje: pierwszym, od którego wygodnie będzie rozpocząć, jest decyzja o letalnej analgezji - stosowaniu środków uśmierzających ból, ze świadomością, że mogą one spowodować (lub prawdopodobnie spowodują) szybszą śmierć pacjenta; drugim rodzajem, który omówię, są różne formy rezygnacji z podtrzymywania życia; trzecim - decyzja o popełnieniu samobójstwa lub pomocy w samobójstwie; ostatnim - decyzja o eutanazji.

Xiądz Faust - Gutowski Wojciech, Miciński Tadeusz

Xiądz Faust - Gutowski Wojciech, Miciński Tadeusz

Poezja Micińskiego została od początku uznana za zjawisko oryginalne, wyjątkowe, niepowtarzalne. Dramaturgia, realizująca wizję "teatru-świątyni", wykraczała poza standardy teatralne epoki, zwiastowała dramat ekspresjonistyczny. Najwięcej rozbieżnych ocen wywoływały powieści: dostrzegano w nich albo chaotyczność i destrukcję reguł gatunku, albo przeciwnie -nowe, synkretyczne formy prozatorskie, przynoszące projekty indywidualnego i narodowego odrodzenia.

Teka Stańczyka - Dziadzio Andrzej

Teka Stańczyka - Dziadzio Andrzej

Stańczycy w społecznej świadomości występują jako symbol postawy lojalizmu wobec austriackiego zaborcy. Kojarzeni są z grupą rządzącą Galicją w II połowie XIX wieku, której polityczne credo miało się sprowadzać do słynnej frazy „Przy Tobie, Najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy”. Zapomina się natomiast o tym, że młodzi krakowscy konserwatyści przekonali Polaków do myślenia o narodowej przyszłości w kategoriach realizmu politycznego.

Tabu i niewinność - Łuczywo Helena, Smolar Aleksander

Tabu i niewinność - Łuczywo Helena, Smolar Aleksander

Aleksander Smolar wie, że „słowo ma znaczenie decydujące”, by zacytować Jerzego Giedroycia z zamieszczonej w tym tomie rozmowy. Dlatego używa słów nie jak polityk, dla którego są one instrumentem walki o władzę, tylko jak intelektualista, któremu pomagają w dochodzeniu do prawdy. W tym sensie był zawsze spectateur engagé, by użyć klasycznej formuły kojarzącej się z innym jego rozmówcą, Raymondem Aronem.

Wilno literackie na styku kultur - Bujnicki Tadeusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:40 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Wilno literackie na styku kultur - Bujnicki Tadeusz

Zbiorowy tom Wilno literackie na styku kultur obejmuje przeszło dwa wieki dziejów dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stara się je ukazać z wielu stron jako różnorodność współżyjących w nim zbiorowości. Jest więc rozbudowaniem na szereg nowych zjawisk zagadnień przedstawionych we wcześniejszym tomie zbiorowym Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940 (Kraków 2003).

Dialektyka Hegla - Rosiak Marek

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:40 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Dialektyka Hegla - Rosiak Marek

Dialektyka Hegla, która w pewnych kręgach uchodzi za wykład niezwykle wyrafinowanej i hermetycznej metafizyki, jest w istocie dialektyką jedynie w sensie sprecyzowanym w znakomitej rozprawce Artura Schopenhauera o dialektyce erystycznej. Lektura "Fenomenologii ducha" czy "Nauki logiki" może więc stanowić – wielce żmudne, niestety – studium różnego rodzaju nieuczciwych wybiegów, jakich ima się Hegel, by wmówić swoim czytelnikom, że zgłębiają wraz z nim naturę Absolutu. To, co było natychmiast widoczne dla przenikliwego umysłu Schopenhauera, w świadomości następnych pokoleń jakoś się zatarło, jakby sam upływ czasu mógł tu cokolwiek polepszyć, a przecież nie mamy do czynienia z koniakiem, a raczej już z okowitą, ową osławioną gorzałką, tyle że nie dla ludu, lecz dla intelektualistów.

Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego - Poprawa Marcin

Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego - Poprawa Marcin

Telewizyjne debaty stały się jedną z najbardziej popularnych form komunikowania się polityków z obywatelami. W trakcie ich nadawania ukazują się kolejne odsłony dyskursu publicznego w postaci komentarzy i barwnych polemik. Dla jednych odbiorców są przykładem interesującej publicystyki, dla innych zaś – areną sporów i kłótni między przedstawicielami elit rządzących.

Transakcyja wojny chocimskiej - Potocki Wacław

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:40 04-11-2018
 • Kategoria: Poezja
Transakcyja wojny chocimskiej - Potocki Wacław

Wybitny esej heroiczny stanowiący poetycką parafrazę diariusza Jakuba Sobieskiego, w którym magnat opisał batalię pod Chocimiem 1621 r. Potocki, w przeciwieństwie do pierwowzoru, z jednej strony ubarwia epizody bitewne konfliktu polsko-tureckiego, z drugiej natomiast wprowadza liczne dygresje odnoszące się do sytuacji polityczno-społeczno-obyczajowej czasów sobie współczesnych..

W cieniu Brechta - Sugiera Małgorzata

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:40 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
W cieniu Brechta - Sugiera Małgorzata

Autorka przedstawia rodzaj portretów kilkunastu wybranych dramatopisarzy tego kręgu językowego: od Friedricha Durrenmatta i Maxa Frischa poczynając, poprzez Heinera Mulera, Tankreda Dorsta, Petera Handkego, Thomasa Bernharda i Botho Sraussa, na Elfriede Jelinek i Wernerze Schwabie kończąc. Punktem odniesienia pozostaje twórczość Brechta, która dosłownym i metaforycznym cieniem kładzie się na całe powojenne 50 lat dramatu i teatru..

W trosce o dobrą edukację - Janus-Sitarz Anna

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:40 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
W trosce o dobrą edukację - Janus-Sitarz Anna

X tom serii „Edukacja nauczycielska polonisty” zawiera 34 teksty dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej. Cenne dla dydaktyki języka polskiego dokonania prof. Kowalikowej uhonorowali uniwersyteccy przyjaciele i uczniowie artykułami, które łączy wspólny motyw – troska o dobrą edukację na wszystkich poziomach kształcenia.

Trzynastu - Sadecki Jerzy

Trzynastu - Sadecki Jerzy

Trzynastu. Premierzy wolnej Polski to pierwszy zbiór wywiadów z szefami rządów ostatnich 20 lat. W rozmowach z Jerzym Sadeckim odsłaniają kulisy władzy, wprowadzają w atmosferę tego czasu, prezentując własną ocenę.

Logowanie
Rejestracja