Wszystko o dodatkowej kwalifikacji w dialogu konkurencyjnym i innych trybach ze wstępną kwalifikacją - Adamiec Kamil

Wszystko o dodatkowej kwalifikacji w dialogu konkurencyjnym i innych trybach ze wstępną kwalifikacją - Adamiec Kamil

Istotą tzw. dodatkowej kwalifikacji jest: dopuszczalne przepisami prawa zawężenie przy zastosowaniu określonych kryteriów liczby wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, którzy zostaną zaproszeni do kolejnego etapu procedury. W e-booku zapoznasz się z najważniejszymi problemami, jakie mogą pojawić się w trakcie ustalania rankingu wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

Organy szkoły - zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy - Celuch Małgorzata

Organy szkoły - zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy - Celuch Małgorzata

Do poprawnego funkcjonowania szkoły nie wystarczą jedynie dobre chęci samego dyrektora. Jest to Opracowanie, w którą powinni zaangażować się nie tylko pracownicy szkoły, ale także uczniowie i ich rodzice. Jak to zrobić? Książka Organy szkoły przedstawia kompleksowe i praktyczne informacje o tym, jakie organy mogą w szkole powstać, jak powołać je do życia oraz kto będzie zaangażowany w ich działalność.

Prawo zamówień publicznych 2013. Komentarz do nowelizacji - Gawrońska-Baran Andrzela

Prawo zamówień publicznych 2013. Komentarz do nowelizacji - Gawrońska-Baran Andrzela

Autorzy w przystępny sposób komentują nowe przepisy i konsekwencje wprowadzonych zmian, w tym m. in.: zmianę definicji pojęć roboty budowlane oraz obiekt budowlany, nową instytucję, jaka jest dialog techniczny, modyfikację informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, poszerzony zakres kryteriów prekwalifikacji w postępowaniach dwuetapowych, nowe przesłanki wykluczenia wykonawców wykonawców powiązanych ze sobą, doprecyzowuje przesłanki związane z nienależytym wykonywaniem umowy przez wykonawcę, zmiany w weryfikacji wykonawców w zamówieniach sektorowych.

PKWiU 2013/2014 - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 02:47 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
PKWiU 2013/2014 - Opracowanie zbiorowe

Jakie stawki VAT musisz stosować w prowadzonej działalności gospodarczej? Koniecznie sprawdź: Kiedy możesz stosować obniżony podatek od towarów i usług? Czy klasyfikacja PKWiU ma wpływ na zastosowanie niższych stawek VAT? Jakie stawki powinni wykazywać producenci i sprzedawcy towarów i osoby świadczące usługi? Otrzymasz od nas pełną listę towarów i usług ze stawkami VAT. Dzięki niej Twoja firma będzie bezpieczniej funkcjonować w obrocie handlowym. Będziesz miał też pewność, że urząd skarbowy nie zakwestionuje rozliczeń podatkowych.

Wskaźniki i stawki 2013 - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 02:47 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Wskaźniki i stawki 2013 - Opracowanie zbiorowe

W tej książce znajdziesz aktualne wskaźniki i stawki niezbędne w pracy każdego księgowego i osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Jej kieszonkowy format pozwoli Ci zawsze mieć ją pod ręką, a zwłaszcza wtedy kiedy potrzebujesz dokonać rozliczeń z VAT, PIT czy ZUS. Wszystkie ważne wskaźniki i stawki będziesz miał uporządkowane w jednym miejscu.

VAT 2013 wraz z komentarzem ekspertów Ernst & Young - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 02:47 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
VAT 2013 wraz z komentarzem ekspertów Ernst & Young - Opracowanie zbiorowe

Zmiany w VAT mają z założenia uprościć istniejące obecnie przepisy oraz uporządkować te, budzące największe wątpliwości. Jednak czy zmiany okażą się korzystne dla wszystkich, w tym dla Twojej firmy? Jak bardzo odczujesz je w swojej pracy? Czy będziesz mieć nowe obowiązki? Odpowiedz na te pytania znajdziesz w książce VAT 2013 wraz z komentarzem ekspertów Ernst & Young. To prawdziwe kompendium wiedzy dla każdego, kto na co dzień zajmuje się rozliczeniami VAT.

Ordynacja podatkowa 2013 wraz z komentarzem ekspertów Ernst & Young - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 02:47 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Ordynacja podatkowa 2013 wraz z komentarzem ekspertów Ernst & Young - Opracowanie zbiorowe

Jakie zmiany w podatkach zaplanował ustawodawca? Koniecznie sprawdź, jeszcze dziś:Co zmieniło się przy poborze zaliczek?Kto i kiedy może przekazać nadwyżkę VAT na zabezpieczenie kredytu w banku lub SKOK? Jednocześnie eksperci z Ernst & Young skomentują najważniejsze regulacje Ordynacji podatkowej. Dzięki nim łatwo skorzystasz ze swoich uprawnień. Dodatkowo dowiesz się, od których obowiązków wobec fiskusa nie zdołasz uciec.

Zarządzanie ryzykiem w ochronie odgromowej. Analiza ryzyka dla domu jednorodzinnego - Wincencik Krzysztof

Zarządzanie ryzykiem w ochronie odgromowej. Analiza ryzyka dla domu jednorodzinnego - Wincencik Krzysztof

Dokument zawiera przykładową analizę ryzyka dla domu jednorodzinnego. Dowiemy się z niego, jak dla wybranego przypadku określić charakterystykę budynku i jego otoczenia, charakterystykę linii wchodzących do budynku oraz jak poprawnie przeprowadzić podział obiekt na strefy. Oprócz tego w e-booku znajdziemy obliczenia powierzchni zbierania dla obiektu oraz dochodzących do niego linii, obliczenia spodziewanej liczby wyładowań, komponentów ryzyka oraz całego ryzyka na bazie uwzględnionych komponentów.

23 przykłady przeliczania podstawy wymiaru zasiłków - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 02:47 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
23 przykłady przeliczania podstawy wymiaru zasiłków - Opracowanie zbiorowe

Poradnik przedstawia przypadki przeliczenia czy też ponownego ustalenia podstawy wymiaru zasiłku, gdy: 1) po obliczeniu i wypłacie zasiłku wypłacono składnik wynagrodzenia za okres, z którego wynagrodzenie było uwzględnione w podstawie wymiaru, 2) nie wypłacono składnika wynagrodzenia do czasu obliczenia zasiłku, 3) zaliczkowo wypłacono składnik wynagrodzenia, 4) pracownikowi przysługiwał składnik do określonego terminu 5) doszło do zmiany wymiaru czasu pracy..

Dokumenty od wykonawców – nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów zmienia spojrzenie na zamówienia publiczne - Hryc-Ląd Agata

Dokumenty od wykonawców – nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów zmienia spojrzenie na zamówienia publiczne - Hryc-Ląd Agata

Dokładne omówienia znowelizowanych regulacje oraz nowych przepisów tego rozporządzenia. W publikacji znajdują się odpowiedzi na pytania: w jaki sposób wykonawcy mogą udowodnić swoje doświadczenie, czy wykonawcza ma obowiązek przedkładania dowodów realizacji zamówienia, gdy wykonuje prace na rzecz podmiotu, który jest jednocześnie zamawiającym, jak zmienił się wykaz robót, którego zmawiający może żądać od wykonawców, jakie nowe możliwości ma wykonawca na udokumentowanie swoich uprawnień, w jakich sytuacjach wykonawca może polegać na sytuacji ekonomicznej podmiotu trzeciego, czy zamawiający może także zobowiązać wykonawców do ujawnienia w ofertach nienależycie wykonanych umów. E-book przeznaczony dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

BHP w szkole. Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły - Celuch Małgorzata

BHP w szkole. Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły - Celuch Małgorzata

BHP w szkole. Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów i pracowników przebywających na jej terenie. Gdy dojdzie do wypadku szkoła musi spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warsztaty 5S - Opracowanie zbiorowe

Warsztaty 5S - Opracowanie zbiorowe

System 5S stanowi podstawę oraz najważniejszy element sprawnego i efektywnego zarządzania produkcją. Jego główna ideą jest właściwe zorganizowanie miejsc pracy pod kątem ergonomii oraz uzyskanie błyskawicznego dostępu do potrzebnej informacji. Dzięki lekturze niniejszej publikacji będziesz w stanie w skuteczny sposób wdrożyć 5S w swoim dziale.

Dzieło sztuki w prezencie z okazji chrztu, komunii, ślub - Opracowanie zbiorowe

Dzieło sztuki w prezencie z okazji chrztu, komunii, ślub - Opracowanie zbiorowe

Planując zakup prezentu z okazji szczególnych uroczystości, takich jak chrzest, komunia czy ślub, warto wybrać się nie do galerii handlowej, ale do prawdziwej galerii dzieł sztuki. Podczas gdy ceny stylowych upominków robionych współcześnie zaczynają się od kilkuset złotych, już za 100 zł można kupić oryginalny przedmiot z epoki, którego wartość w przyszłości ma szansę wzrosnąć. Interesujące pod względem inwestycyjnym są nie tylko obrazy czy grafiki, ale również rzemiosło artystyczne, np.

Jak nie zostawiać śladów w Internecie - Opracowanie zbiorowe

Jak nie zostawiać śladów w Internecie - Opracowanie zbiorowe

Założenie konta na stronie internetowej trwa chwilę, ale jego usunięcie jest zazwyczaj znacznie trudniejsze. Dzieje się tak, ponieważ nasze dane osobowe, takie jak adres e-mail (minimum podawane przy rejestracji oprócz loginu i hasła), mają wymierną wartość. Dlatego twórcy portali zachęcają nas jak tylko mogą do założenia konta i ułatwiają ten proces.

Inwestowanie na giełdzie bez strat - Opracowanie zbiorowe

Inwestowanie na giełdzie bez strat - Opracowanie zbiorowe

Inwestycje na giełdzie bez strat, czyli jak ustawiać zlecenia stop-loss i akcje, które warto kupić..

Porównanie regulacji MSSF z ustawą o rachunkowości - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 02:47 04-11-2018
 • Kategoria: Orzecznictwo
Porównanie regulacji MSSF z ustawą o rachunkowości - Opracowanie zbiorowe

„Porównanie regulacji MSSF z ustawą o rachunkowości” to informacje w „pigułce”, które dostarczają niezbędnej wiedzy w zakresie polskich i międzynarodowych przepisów rachunkowych. Wykaz obejmuje standardy, które obowiązują w 2012 r., ale także te, które zaczęły obowiązywać lub zmienią się w 2013 r.

Partnerstwo publiczno - prywatne. Praktyczne wskazówki, jak zrealizować inwestycję w trybie PPP - Michalak Damian

Partnerstwo publiczno - prywatne. Praktyczne wskazówki, jak zrealizować inwestycję w trybie PPP - Michalak Damian

Partnerstwo publiczno-prywatne to możliwość finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej prowadzonej przez władze lokalne. Ostatnio jest to jedno z najczęściej poruszanych zagadnień w kontekście analizowania możliwości dokonywania inwestycji przez podmioty publiczne oraz stanowi rozwijającą się formę współpracy między organami publicznymi a sektorem prywatnym. W publikacji w sposób kompleksowy omówiono podstawowe elementy i wątpliwości pojawiające się w trakcie partnerstwa publiczno-prywatnego: wynagrodzenie partnera prywatnego jako kluczowy czynnik; PPP czy koncesja;- wybór partnera publicznego krok po kroku; konsekwencje wyboru niewłaściwej procedury; konsekwencje wyboru niewłaściwego partnera.

Oddawanie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 02:47 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Oddawanie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych - Opracowanie zbiorowe

Na Tobie, jako kierowniku firmy produkcyjnej, spoczywa obowiązek przydzielenia pracownikowi rekompensaty za nadliczbową pracę dobową. Przekazanie tej informacji do działu kadr jest niewystarczające, ponieważ to Ty podejmujesz decyzję na temat korzystania z czasu wolnego przez swojego podwładnego. Konieczne jest zatem przydzielenie mu dodatku do wynagrodzenia albo czasu wolnego.