Zobacz ebooki finansami. Listę książek dostępnych w naszym serwisie oznaczonych tagiem finansami można zobaczyć poniżej. Lista wyświetleń tego tagu to 387 a dzisiaj tag ten oglądało 13 osób

Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty - Szelągowska Anna, Pruchnicka-Grabias Izabela

 • Dodał: administrator
 • Data: 13:52 08-11-2018
 • Kategoria: Biznes
Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty - Szelągowska Anna, Pruchnicka-Grabias Izabela

Książka przedstawia różnorodne możliwości pozyskiwania środków na finansowanie działalności gospodarczej. Jest to pozycja uniwersalna, przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców. W szczególności poleca się ją osobom prowadzącym i rozpoczynającym działalność gospodarczą, zarządzającym finansami przedsiębiorstwa oraz studentom wszystkich kierunków w zakresie ekonomii i zarządzania.

Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka - Lisowska Renata, Ropęga Jarosław

Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka - Lisowska Renata, Ropęga Jarosław

Książka prezentuje wiedzę na temat zasobów niezbędnych do powstania nowych firm, ich wzrostu i rozwoju. Jej istotną zaletą jest odwoływanie się zarówno do teorii, jak i praktyki gospodarczej. W poszczególnych rozdziałach daje się zauważyć logiczne ustrukturyzowanie treści, obejmujące: wprowadzenie, definiowanie pojęć i przyjmowanie klasyfikacji, odwołania do aktualnego stanu badań oraz przykłady praktyczne.

Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego - Bitner Michał

 • Dodał: administrator
 • Data: 13:03 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego - Bitner Michał

Książka jest pierwszą na rynku monografią prawniczą zawierającą usystematyzowany wykład prawnych ograniczeń deficytu budżetu i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego jako instytucji prawa finansów publicznych. Uwzględnienie szerokiego kontekstu prawno-porównawczego umożliwiło przedstawienie norm prawnych ograniczających deficyt i dług w postaci uporządkowanego systemu, uzupełniającego ograniczenia wynikające z oddziaływania sił rynkowych (dyscypliny rynkowej). Niezbędną częścią składową tego systemu jest prawna regulacja postępowania naprawczego.

Zbij fortunę na dywidendach. Sprawdzony sposób na duże zyski - Lichtenfeld Marc

Zbij fortunę na dywidendach. Sprawdzony sposób na duże zyski - Lichtenfeld Marc

Autor udowadnia, że każdy inwestor może spodziewać się kilkunastoprocentowych zysków, jeśli wykorzysta sprawdzoną strategię konserwatywnego inwestowania. Krok po kroku Marc Lichtenfeld tłumaczy, jak opracować strategię inwestycyjną, która po zastosowaniu nie wymaga zbyt dużej uwagi i przynosi zyski wyższe niż średnia ogólnorynkowa, dzięki czemu nasz majątek rośnie, a my możemy skupić się na innych, ważniejszych sprawach. Autorski system 10-11-12 Marca Lichtenfelda nauczy cię, jak generować dochody co kwartał, a nawet co miesiąc.

Klasyfikacja budżetowa 2016 - Gaździk Elżbieta

 • Dodał: administrator
 • Data: 11:45 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Klasyfikacja budżetowa 2016 - Gaździk Elżbieta

Publikacja zawiera opracowany, najnowszy tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz załączników do tego rozporządzenia, w których są przedstawione podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami, wzbogacony o przykłady innych rodzajów dochodów lub wydatków, niewymienionych w objaśnieniach. W rozdziale drugim przedstawiono problematykę klasyfikacji dochodów i wydatków w ujęciu praktycznym, w formie pytań i odpowiedzi, co z pewnością będzie bardzo pomocne w codziennej pracy osób mających do czynienia z finansami publicznymi..

Wycena przedsiębiorstwa. Podejście scenariuszowe - Daszyńska-Żygadło Karolina

 • Dodał: administrator
 • Data: 10:33 04-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Wycena przedsiębiorstwa. Podejście scenariuszowe - Daszyńska-Żygadło Karolina

Książka prezentuje proces wyceny zintegrowany z procesem prognozowania sprzedaży, wykorzystujący metodę scenariuszy do określenia przedziału wartości oraz pokazuje zależności między poszczególnymi etapami tych procesów. Może stanowić głos w dyskusji nad standaryzacją procedur wyceny, szczególnie metodami dochodowymi, gdzie istotne znaczenie ma analiza fundamentalna wycenianego podmiotu oraz ocena otoczenia, w którym ten podmiot funkcjonuje. Publikacja jest przewodnikiem wskazującym jak przeprowadzić wycenę metodami dochodowymi, stosując zintegrowane podejście, tj.

Wykres pociskowy w Excelu. Efektowna prezentacja wykonania celów sprzedażowych - Opracowanie zbiorowe

Wykres pociskowy w Excelu. Efektowna prezentacja wykonania celów sprzedażowych - Opracowanie zbiorowe

Potrzebujesz graficznie przedstawić stan realizacji sprzedaży w odniesieniu do określonego celu? Zapomnij o tworzeniu standardowych wykresów. Możesz zaskoczyć odbiorcę przekazu i zaprezentować dane w nowy, efektowny sposób; za pomocą wykresu pociskowego w Excelu Na niektórych stanowiskach, w szczególności związanych ze sprzedażą, finansami, konieczne jest okresowe prezentowanie osiągniętych wyników. Warto dołożyć wszelkich starań, aby ich prezentacja została dopracowana do perfekcji.

Podstawy inżynierii finansowej - Szopa Andrzej

Podstawy inżynierii finansowej - Szopa Andrzej

Podstawowym celem inżynierii finansowej jest zarządzanie ryzykiem finansowym wynikającym ze zmienności zewnętrznych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. Pojawianie się nowych źródeł ryzyka wymaga poszukiwania skutecznych metod i instrumentów zarówno transferu ryzyka, jak i wykorzystywania ryzyka jako źródła dodatkowych dochodów. Aby te działania można było realizować, konieczne jest dysponowanie odpowiednimi kwalifikacjami, które pozwolą wyodrębniać źródła ryzyka, a także dokonywać jego pomiaru.

Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka - Szewczuk Adam, Kogut-Jaworska Magdalena, Zioło Magdalena

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:52 03-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka - Szewczuk Adam, Kogut-Jaworska Magdalena, Zioło Magdalena

Podręcznik akademicki prezentujący kompleksowe podejście do problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, napisany w sposób przystępny dla czytelnika, dzięki czemu może stanowić również bardzo przydatną lekturę dla praktyków gospodarczych − samorządowców, pracowników administracji rządowej i terenowej, przedstawicieli lokalnych społeczności itp. Zawiera zarówno podstawy teoretyczne, jak i przykłady z praktyki gospodarczej. Porusza najbardziej aktualne problemy związane z zarządzaniem, finansowaniem i pobudzaniem rozwoju regionalnego i lokalnego, jego diagnozowaniem, prognozowaniem i planowaniem (opracowywaniem strategii i scenariuszy rozwoju), podnoszeniem konkurencyjności i polityką przestrzenną.

Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw - Maślanka Tomasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:21 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw - Maślanka Tomasz

W książce szeroko zaprezentowano wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej oraz w prognozowaniu upadłości polskich przedsiębiorstw. Zagadnienia te zostały przybliżone zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym. W części empirycznej przedstawiono m.

Angie Mohr - zarządzanie finansami. Co mówią liczby

 • Dodał: administrator
 • Data: 21:21 03-11-2018
 • Kategoria: Polskie
Angie Mohr - zarządzanie finansami. Co mówią liczby

Piotr Karpuś - zarządzanie finansami przedsiębiorstw

 • Dodał: administrator
 • Data: 21:21 03-11-2018
 • Kategoria: Polskie
Piotr Karpuś - zarządzanie finansami przedsiębiorstw


Logowanie
Rejestracja