Zobacz ebooki lokalna. Listę książek dostępnych w naszym serwisie oznaczonych tagiem lokalna można zobaczyć poniżej. Lista wyświetleń tego tagu to 307 a dzisiaj tag ten oglądało 5 osób

Odkąd odeszła - Lewis Susan

Odkąd odeszła - Lewis Susan

Porywająca opowieść o mrocznych sekretach, które mogą zabić! Andee Lawrence to była detektyw, której małżeństwo jest w rozsypce. Aby nie pogrążyć się w smutku, kobieta rzuca się w wir pracy i zaczyna prywatne śledztwo w sprawie tajemniczego zniknięcia nastolatki, która zaginęła dwa lata temu. Rowzee Cane, lokalna emerytowana nauczycielka, niedawno dowiedziała się, że ma groźnego guza mózgu.

Polityka samorządowa wobec starości. Strategie i podmioty - Majer Ryszard

 • Dodał: administrator
 • Data: 20:44 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Polityka samorządowa wobec starości. Strategie i podmioty - Majer Ryszard

Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat programowania oraz wdrażania lokalnej polityki społecznej w kontekście wyzwań starzejącego się społeczeństwa. Omówiono w niej zagadnienia kluczowe dla społecznego i gospodarczego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Książka może okazać się szczególnie przydatna dla kierowników i pracowników administracji samorządowej.

Pracownik socjalny. Aktualności i wskazówki z zakresu praktyki zawodowej i organizacji pracy w placówkach pomocy społecznej. Nr 11/2015 - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 09:42 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Pracownik socjalny. Aktualności i wskazówki z zakresu praktyki zawodowej i organizacji pracy w placówkach pomocy społecznej. Nr 11/2015 - Opracowanie zbiorowe

Aktualności, prawo i praktyka w pomocy społecznej! Co miesiąc informacje o zmianach przepisów i projektach zmian, ciekawe artykuły o rozwiązaniach innych ośrodków w kraju i za granicą, metodach pracy z różnymi grupami klientów, możliwościach ubiegania się o unijne dofinansowanie oraz odpowiedzi na pytania Czytelników. Nowe i zmienione przepisy prawne dotyczące pomocy społecznej Projekty i zapowiedzi zmian w przepisach Wyjaśnienia szczególnie istotnych dla instytucji społecznych regulacji prawnych Aktualne wydarzenia w pomocy społecznej Praca z różnymi grupami klientów Współpraca pomiędzy placówkami socjalnymi a grupami i społecznością lokalną Kształcenie i doskonalenie pracowników socjalnych Pozyskiwanie środków unijnych na rozwój instytucji pomocy społecznej Kierowanie do domów pomocy społecznej Usługi medyczne w dps Wolontariat Wykluczenie społeczne Zatrudnienie socjalne Odpowiedzi na aktualne pytania.

Różowy język - Warkocki Bartosz

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:57 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Różowy język - Warkocki Bartosz

W ciągu ostatnich dziesięciu lat zaszło w polskiej kulturze coś niezwykłego, czego konsekwencje być może nie są zupełnie jasne. Dokonał się przełom. To, co w kwestii homoseksualności do tej pory było trudne do wypowiedzenia, stało się przedmiotem debat, niekiedy sensownych, często pełnych przemocy.

Pracownik socjalny. Aktualności i wskazówki z zakresu praktyki zawodowej i organizacji pracy w placówkach pomocy społecznej. Nr 11/2014 - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:02 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Pracownik socjalny. Aktualności i wskazówki z zakresu praktyki zawodowej i organizacji pracy w placówkach pomocy społecznej. Nr 11/2014 - Opracowanie zbiorowe

Nowe i zmienione przepisy prawne dotyczące pomocy społecznej Projekty i zapowiedzi zmian w przepisach Wyjaśnienia szczególnie istotnych dla instytucji społecznych regulacji prawnych Aktualne wydarzenia w pomocy społecznej Praca z różnymi grupami klientów Współpraca pomiędzy placówkami socjalnymi a grupami i społecznością lokalną Kształcenie i doskonalenie pracowników socjalnych Pozyskiwanie środków unijnych na rozwój instytucji pomocy społecznej Kierowanie do domów pomocy społecznej Usługi medyczne w dps Wolontariat Wykluczenie społeczne Zatrudnienie socjalne Odpowiedzi na aktualne pytania.

Pracownik socjalny. Aktualności i wskazówki z zakresu praktyki zawodowej i organizacji pracy w placówkach pomocy społecznej. Nr 9/2014 - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:58 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Pracownik socjalny. Aktualności i wskazówki z zakresu praktyki zawodowej i organizacji pracy w placówkach pomocy społecznej. Nr 9/2014 - Opracowanie zbiorowe

Aktualności, prawo i praktyka w pomocy społecznej! Co miesiąc informacje o zmianach przepisów i projektach zmian, ciekawe artykuły o rozwiązaniach innych ośrodków w kraju i za granicą, metodach pracy z różnymi grupami klientów, możliwościach ubiegania się o unijne dofinansowanie oraz odpowiedzi na pytania Czytelników. Nowe i zmienione przepisy prawne dotyczące pomocy społecznej Projekty i zapowiedzi zmian w przepisach Wyjaśnienia szczególnie istotnych dla instytucji społecznych regulacji prawnych Aktualne wydarzenia w pomocy społecznej Praca z różnymi grupami klientów Współpraca pomiędzy placówkami socjalnymi a grupami i społecznością lokalną Kształcenie i doskonalenie pracowników socjalnych Pozyskiwanie środków unijnych na rozwój instytucji pomocy społecznej Kierowanie do domów pomocy społecznej Usługi medyczne w dps Wolontariat Wykluczenie społeczne Zatrudnienie socjalne Odpowiedzi na aktualne pytania Korzyści.

Pracownik socjalny. Aktualności i wskazówki z zakresu praktyki zawodowej i organizacji pracy w placówkach pomocy społecznej. Nr 6/2014 - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:36 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Pracownik socjalny. Aktualności i wskazówki z zakresu praktyki zawodowej i organizacji pracy w placówkach pomocy społecznej. Nr 6/2014 - Opracowanie zbiorowe

Aktualności, prawo i praktyka w pomocy społecznej! Co miesiąc informacje o zmianach przepisów i projektach zmian, ciekawe artykuły o rozwiązaniach innych ośrodków w kraju i za granicą, metodach pracy z różnymi grupami klientów, możliwościach ubiegania się o unijne dofinansowanie oraz odpowiedzi na pytania Czytelników. Nowe i zmienione przepisy prawne dotyczące pomocy społecznej Projekty i zapowiedzi zmian w przepisach Wyjaśnienia szczególnie istotnych dla instytucji społecznych regulacji prawnych Aktualne wydarzenia w pomocy społecznej Praca z różnymi grupami klientów Współpraca pomiędzy placówkami socjalnymi a grupami i społecznością lokalną Kształcenie i doskonalenie pracowników socjalnych Pozyskiwanie środków unijnych na rozwój instytucji pomocy społecznej Kierowanie do domów pomocy społecznej Usługi medyczne w dps Wolontariat Wykluczenie społeczne Zatrudnienie socjalne Odpowiedzi na aktualne pytania Korzyści: Dostęp do wszystkich bieżących informacji – co miesiąc nowy numer! Pewność, że masz pod ręką wszystkie istotne wiadomości! Znajdziesz odpowiedzi na indywidualne pytania! Dowiesz się o aktualnych problemach i trendach! Otrzymasz wskazówki pomocne w codziennej pracy socjalnej!.

Praca socjalna w środowisku lokalnym. Praktyczne informacje na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej - Opracowanie zbiorowe

Praca socjalna w środowisku lokalnym. Praktyczne informacje na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej - Opracowanie zbiorowe

Praca socjalna – cele i zadania nowoczesnej pracy socjalnej Metody pracy socjalnej w środowisku lokalnym Diagnozowanie środowiska Organizowanie społeczności lokalnej Komunikacja społeczna Planowanie działań Formy i techniki pracy ze społecznością lokalną Aktywizacja i edukowanie społeczności lokalnej bezrobotnych, ludzi starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży Integracja osób wykluczonych społecznie Działalność informacyjna i poradnictwo Pomoc i samopomoc Praca metodą projektów socjalnych Organizowanie grup samopomocy Tworzenie klubów i świetlic środowiskowych rganizowanie czasu wolnego Wolontariat Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych Profilaktyka w społeczności lokalnej Korzyści Dzięki naszej publikacji:.

Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka - Szewczuk Adam, Kogut-Jaworska Magdalena, Zioło Magdalena

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:52 03-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka - Szewczuk Adam, Kogut-Jaworska Magdalena, Zioło Magdalena

Podręcznik akademicki prezentujący kompleksowe podejście do problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, napisany w sposób przystępny dla czytelnika, dzięki czemu może stanowić również bardzo przydatną lekturę dla praktyków gospodarczych − samorządowców, pracowników administracji rządowej i terenowej, przedstawicieli lokalnych społeczności itp. Zawiera zarówno podstawy teoretyczne, jak i przykłady z praktyki gospodarczej. Porusza najbardziej aktualne problemy związane z zarządzaniem, finansowaniem i pobudzaniem rozwoju regionalnego i lokalnego, jego diagnozowaniem, prognozowaniem i planowaniem (opracowywaniem strategii i scenariuszy rozwoju), podnoszeniem konkurencyjności i polityką przestrzenną.


Logowanie
Rejestracja