Zobacz ebooki medycznych. Listę książek dostępnych w naszym serwisie oznaczonych tagiem medycznych można zobaczyć poniżej. Lista wyświetleń tego tagu to 777 a dzisiaj tag ten oglądało 13 osób

Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski - Stankiewicz Rafał

Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski - Stankiewicz Rafał

Publikacja jest pierwszą w polskiej literaturze przedmiotu monografią poświęconą wszystkim zagadnieniom związanym z wpływem prawa unijnego na obszar szeroko rozumianego zdrowia publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W książce autor wskazuje rzeczywisty wymiar wpływu prawa Unii Europejskiej na krajowe systemy ochrony zdrowia, chociażby w zakresie takich zagadnień, jak: mobilność pacjentów oraz możliwość podejmowania leczenia w innym państwie członkowskim, instytucja telemedycyny, przeciwdziałanie nierówności oraz dyskryminacji w dostępie do opieki zdrowotnej i pod względem jakości tej opieki wpływ prawa unijnego na kształt krajowych procedur w zakresie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych rozwiązania prawne ograniczające możliwość reklamy alkoholu czy wyrobów tytoniowych. Dodatkowo omówione zostały omówione również właściwe krajowe (polskie) regulacje administracyjnoprawne oraz zagadnienia związane z nowym unijnym systemem zarówno badań klinicznych leków i procedur ich wytwarzania, jak i nadzoru nad bezpieczeństwem ich stosowania - na tle licznego orzecznictwa sądów unijnych.

Jakość i marketing usług medycznych - Krot Katarzyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 14:06 05-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Jakość i marketing usług medycznych - Krot Katarzyna

Celem książki jest wskazanie kierunków i metod działania placówek opieki zdrowotnej zapewniających doskonalenie jakości usług i w rezultacie zadowolenie pacjentów w zmieniającym się i specyficznym, ze względu na relację personel medyczny - pacjent, systemie ochrony zdrowia. W publikacji zaprezentowano: sposoby definiowania jakości i metody jej pomiaru zastosowanie marketingu relacji w zakładach opieki zdrowotnej specyfikę relacji lekarz-pacjent wyniki badań przeprowadzonych wśród pacjentów i lekarzy Książka skierowana jest do menedżerów zarządzających zakładami opieki zdrowotnej, studentów kierunków medycznych, zarządzania i zdrowia publicznego, a jej lektura pozwoli zobaczyć, jakie działania i procesy mogą sprawić, że placówka opieki zdrowotnej będzie odbierana przez pacjentów jako oferująca świadczenia medyczne najwyższej jakości, przyjazna i dbająca o chorego oraz holistycznie zainteresowana pacjentem. Zdobyta wiedza niech będzie zachętą do spojrzenia na swoją organizację oczyma pacjentów i pomoże zaplanować właściwą strategię działania.

Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach. Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą - Narolski Mirosław, Łokaj Maciej

Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach. Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą - Narolski Mirosław, Łokaj Maciej

Seria książek Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach powstała z chęci niesienia pomocy wszystkim, którzy w konkretnych sytuacjach życiowych napotykają trudności w rozumieniu i prawidłowym stosowaniu przepisów dotyczących sfery ochrony zdrowia. Źródłem wiedzy o rozwiązywaniu problemów w tym przypadku jest Serwis Prawo i Zdrowie prowadzony przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Zgromadzone w nim ogromne zasoby pytań od korzystających z publikacji dyrektorów i kadry menedżerskiej podmiotów leczniczych, a przede wszystkim odpowiedzi udzielane przez specjalistów doświadczonych prawników i pracowników administracji ochrony zdrowia, stanowią bogate źródło praktycznej wiedzy prawnej, pozwalającej per analogiam działać tym, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji.

Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej - Świtała Krzysztof

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:13 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej - Świtała Krzysztof

W kontekście problemów demograficznych stojących przed Europą, związanych ze starzeniem się społeczeństw i systematycznie wzrastającymi wydatkami na opiekę zdrowotną, technologie informacyjno-komunikacyjne mogą pomóc w zwiększeniu efektywności publicznych systemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W monografii dokonano analizy prawnych gwarancji ochrony prywatności pacjentów i ich autonomii informacyjnej według kryterium skuteczności przyjętego w tym obszarze modelu regulacji, z uwzględnieniem nowych wyzwań dla bezpieczeństwa informacyjnego, związanych z powszechnym wykorzystywaniem rozwiązań e-Zdrowia i elektronicznej dokumentacji medycznej w opiece zdrowotnej. Podstawowym rezultatem przeprowadzonych badań jest zbiór uwag de lege lata i postulatów de lege ferenda odnoszących się do wspomnianej problematyki.

Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu - Bińczyk Ewa

 • Dodał: administrator
 • Data: 21:31 04-11-2018
 • Kategoria: Geografia
Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu - Bińczyk Ewa

Debata na temat antropocenu ze względu na swoją wielowymiarowość i wyjątkowy potencjał filozoficzny ma szanse stać się jedną z najważniejszych dyskusji XXI stulecia. W dyskusji tej biorą udział geologowie, przedstawiciele i przedstawicielki nauki o systemie Ziemi (Earth system science), klimatolodzy, historyczki środowiska, geografowie społeczni, antropolożki, filozofowie oraz socjolożki. Możliwe, że mamy do czynienia z interdyscyplinarnym "zwrotem w stronę antropocenu".

Młody bóg z pętlą na szyi. Część 3. Samobójstwo na raty - Mrówczyńska Anka

 • Dodał: administrator
 • Data: 20:26 04-11-2018
 • Kategoria: Psychologia
Młody bóg z pętlą na szyi. Część 3. Samobójstwo na raty - Mrówczyńska Anka

Po dzienniku ze szpitala psychiatrycznego i wspomnieniach z pierwszej psychoterapii indywidualnej, nadszedł czas na pogłębienie wiedzy o przeszłości autorki. Anka Mrówczyńska powraca z trzecią częścią cyklu „Młody bóg z pętlą na szyi”, polecanego przez czołowe magazyny psychologiczne i psychiatryczne. Książka będzie szczególnie przydatna studentom studiów medycznych, klinicystom, początkującym terapeutom oraz innym specjalistom zajmującym się szeroko pojętą ochroną zdrowia psychicznego.

Jakie zgody musisz uzyskać, lecząc dziecko - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:51 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Jakie zgody musisz uzyskać, lecząc dziecko - Opracowanie zbiorowe

Dziadkowie lub inni opiekunowie pod nieobecność rodziców mogą skonsultować z lekarzem stan zdrowia dziecka. Z e-booka dowiesz się, kto w takim przypadku powinien wyrazić zgodę na podjęcie przez lekarza czynności medycznych, kogo poinformować o stanie zdrowia, a także komu można udostępnić dokumentację medyczną dziecka..

Choroby zakaźne i pasożytnicze - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:03 04-11-2018
 • Kategoria: Medycyna
Choroby zakaźne i pasożytnicze - Opracowanie zbiorowe

Nowoczesny podręcznik uwzględniający aktualne problemy dotyczące chorób zakaźnych i pasożytniczych. Choroby zakaźne i pasożytnicze są dyscypliną medyczną dynamicznie zmieniającą się. Obecnie pojawiają się choroby zakaźne, których przyczyną jest zupełnie nowy patogen lub powracają znane już wcześniej jednostki chorobowe, ale w wyniku modyfikacji genetycznych zmienia się ich obraz.

Sytuacje kliniczne w ginekologii onkologii ginekologicznej i uroginekologii - Nowak-Markwitz Ewa, Bręborowicz Grzegorz, Rechberger Tomasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:25 04-11-2018
 • Kategoria: Medycyna
Sytuacje kliniczne w ginekologii onkologii ginekologicznej i uroginekologii - Nowak-Markwitz Ewa, Bręborowicz Grzegorz, Rechberger Tomasz

Kontynuacja bestsellerowej publikacji „Sytuacje kliniczne w położnictwie”. Tym razem autorzy przygotowali 111 przypadków medycznych z ginekologii, onkologii i uroginekologii ginekologicznej. Każdy przypadek przedstawiono według schematu: opis sytuacji, propozycja postępowania, uzasadnienie decyzji, wskazanie zalet i przeciwskazań, najnowsze piśmiennictwo oraz podanie prawidłowej odpowiedzi.

Kobiety z Ravensbruck. Życie i śmierć w hitlerowskim obozie koncentracyjnym dla kobiet - Helm Sarah

 • Dodał: administrator
 • Data: 16:35 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Kobiety z Ravensbruck. Życie i śmierć w hitlerowskim obozie koncentracyjnym dla kobiet - Helm Sarah

Przerażająca, inspirująca i głęboko niepokojąca książka Sarah Helm jest wynikiem przełomowych badań historycznych. Przez dziesięciolecia historia Ravensbrück ukryta była za żelazną kurtyną i pozostawała mało znana. Wykorzystując świadectwa ujawnione po zakończeniu zimnej wojny i wywiady z ocalałymi, które nigdy wcześniej nie mówiły, Helm zagłębiła się w świat obozu i pokazała niewyobrażalny horror.

Zdrowie publiczne. Rozdział 1 - Kulik Teresa Bernadetta

 • Dodał: administrator
 • Data: 14:48 04-11-2018
 • Kategoria: Medycyna
Zdrowie publiczne. Rozdział 1 - Kulik Teresa Bernadetta

Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii. W podręczniku omówiono zagadnienia z różnych obszarów zdrowia publicznego. Koncentrują się one wokół: koncepcji zdrowia w medycynie, polityki zdrowotnej, współczesnych zagrożeń zdrowia jednostki i rodziny, profilaktyki zdrowotnej w Polsce i w krajach europejskich, profilaktyki chorób społecznych i cywilizacyjnych, zagrożeń zdrowia psychicznego, opieki medycznej nad młodzieżą szkolną, promocji zdrowia, systemów informacyjnych w zdrowiu publicznym, uregulowań prawnych.

Zdrowie publiczne. Rozdział 15 - Zdunek Kinga

 • Dodał: administrator
 • Data: 14:48 04-11-2018
 • Kategoria: Medycyna
Zdrowie publiczne. Rozdział 15 - Zdunek Kinga

Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii. W podręczniku omówiono zagadnienia z różnych obszarów zdrowia publicznego. Koncentrują się one wokół: koncepcji zdrowia w medycynie, polityki zdrowotnej, współczesnych zagrożeń zdrowia jednostki i rodziny, profilaktyki zdrowotnej w Polsce i w krajach europejskich, profilaktyki chorób społecznych i cywilizacyjnych, zagrożeń zdrowia psychicznego, opieki medycznej nad młodzieżą szkolną, promocji zdrowia, systemów informacyjnych w zdrowiu publicznym, uregulowań prawnych.