Zobacz ebooki poszczegolnych. Listę książek dostępnych w naszym serwisie oznaczonych tagiem poszczegolnych można zobaczyć poniżej. Lista wyświetleń tego tagu to 375 a dzisiaj tag ten oglądało 14 osób

Immunitety w polskim postępowaniu karnym - Janusz-Pohl Barbara

 • Dodał: administrator
 • Data: 16:41 04-12-2018
 • Kategoria: Karne
Immunitety w polskim postępowaniu karnym - Janusz-Pohl Barbara

Książka stanowi monograficzne opracowanie instytucji immunitetu z punktu widzenia prawa karnego procesowego. Autorka rozpoczyna rozważania od przedstawienia zagadnień ogólnych, związanych zwłaszcza z konstrukcją teoretyczną immunitetów poszczególnych typów, następnie dokonuje charakterystyki immunitetów relewantnych z punktu widzenia prawa karnego, by ostatecznie skupić się na ich analizie w ujęciu dynamicznym na tle poszczególnych stadiów procesu karnego oraz w świetle wybranych instytucji karnoprawnych. Monografia ta jest pierwszą od prawie czterdziestu lat próbą syntetycznego przedstawienia instytucji immunitetu w procesie karnym.

Elite: Dangerous - poradnik do gry - Kulka Piotr MaxiM

 • Dodał: administrator
 • Data: 13:55 08-11-2018
 • Kategoria: Symulatory
Elite: Dangerous - poradnik do gry - Kulka Piotr MaxiM

W poradniku do "Elite: Dangerous" znajdziesz wiele wskazówek oraz informacji, które pomogą ci w stawianiu pierwszych kroków w swojej galaktycznej karierze. Od porad dotyczących doboru kontrolera, poprzez naukę latania, po sposoby na zarabianie pieniędzy i osiągnięcia statusu Elite. Niniejszy poradnik pisany jest w momencie, gdy światło dzienne ujrzała wersja 1.

Sofiści i retorzy greccy w cesarstwie rzymskim I-VII w. Słownik biograficzny - Janiszewski Paweł, Stebnicka Krystyna, Szabat Elżbieta

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:16 08-11-2018
 • Kategoria: Inne
Sofiści i retorzy greccy w cesarstwie rzymskim I-VII w. Słownik biograficzny - Janiszewski Paweł, Stebnicka Krystyna, Szabat Elżbieta

Prezentowana książka jest alfabetycznym słownikiem (czyli prosopografią) sofistów i retorów greckich działających w cesarstwie rzymskim w I–VII w. Obejmuje wyłącznie greckich sofistów i retorów, pominięci zaś zostali nauczyciele retoryki łacińskiej oraz łacińscy mówcy, nawet ci, którzy z pochodzenia byli Grekami. Znalazły w niej miejsce także postacie nieznane z imienia lub zajmujące się retoryką tylko marginalnie.

Zakażenia szpitalne w wybranych oddziałach. Część 2 - Denys Andrzej

Zakażenia szpitalne w wybranych oddziałach. Część 2 - Denys Andrzej

Zwalczanie zakażeń szpitalnych jest wyzwaniem stojącym nie tylko przed szeregowymi pracownikami ochrony zdrowia, ale także ich kierownikami, komitetami ekspertów (również międzynarodowych), laboratoriami diagnostycznymi. Wprowadzenie właściwych metod zapobiegawczych zależy od wiedzy i przekonania co do konieczności stosowania procedur przestrzegania higieny. W książce zaprezentowano przegląd zagadnień dotyczących uwarunkowań prawnych i organizacyjnych zapobiegania zakażeniom.

Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym - Łaszczyca Grzegorz

Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym - Łaszczyca Grzegorz

W książce usystematyzowano zagadnienia dotyczące akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, mające doniosłe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości postępowania administracyjnego oraz kończącego to postępowanie rozstrzygnięcia. Omówione zostały najważniejsze aspekty akt sprawy, m.in.

Prawo autorskie i prawa pokrewne - Golat Rafał

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:56 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Prawo autorskie i prawa pokrewne - Golat Rafał

Skrypt "Prawo autorskie i prawa pokrewne" zawiera kompleksowe omówienie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Dzięki niemu zrozumiesz: istotę prawa autorskiego, zasady jego ochrony, zastosowanie norm prawa autorskiego w praktyce. Wydanie dziesiąte zostało wzbogacone o nową literaturę przedmiotu, uwzględnia również ostatnie zmiany dotyczące opodatkowania twórców i artystów wykonawców oraz nową ustawę z 15.

Orzecznictwo Aplikanta. Kodeks postępowania cywilnego - Ablewicz Joanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:52 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Orzecznictwo Aplikanta. Kodeks postępowania cywilnego - Ablewicz Joanna

Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania cywilnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu postępowania cywilnego. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze.

Przywry Trematoda. Część systematyczna Digenea Plagiorchiida. Zeszyt 34C - Niewiadomska Katarzyna, Pojmańska Teresa

Przywry Trematoda. Część systematyczna Digenea Plagiorchiida. Zeszyt 34C - Niewiadomska Katarzyna, Pojmańska Teresa

Wydawnictwo seryjne Fauna Słodkowodna Polski istnieje od 1935 roku. Dotychczas opublikowano 25 zeszytów poświęconych zarówno zwierzętom bezkręgowym (lnvertebrata), jak i kręgowcom (Vertebrata). Kolejne tomy Fauny Słodkowodnej Polski zawierają bogate dane ogólne dotyczące omawianej grupy zwierzęcej oraz informacje szczegółowe o należących do niej gatunkach, rodzajach, rodzinach i rzędach.

Bezpieczeństwo dokumentów publicznych - Fałdowski Marek

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:27 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Bezpieczeństwo dokumentów publicznych - Fałdowski Marek

Niniejsza monografia to efekt inicjatywy, której ambicją jest wymiana naukowych i zawodowych doświadczeń, a przez to wzmacnianie kompetencji budujących bezpieczeństwo dokumentów publicznych. Przedmiot rozważań podjętych w opracowaniu to jeden z istotniejszych obszarów bezpieczeństwa państwa. Podnoszone na wstępie bezpieczeństwo dokumentów publicznych ma bezpośrednie przełożenie na sprawność instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych oraz całego sektora finansowego, nie pozostając bez wpływu na bezpieczeństwo osobowe.

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej - Małuszyńska Ewa, Gruchman Bohdan

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej - Małuszyńska Ewa, Gruchman Bohdan

Decyzja Wielkiej Brytanii o rezygnacji z członkostwa w Unii Europejskiej oraz kryzys migracyjny, zdominowały w ostatnim czasie dyskusje, odbywające się w krajach członkowskich wspólnoty oraz jej instytucjach. Dlatego pojawiła się konieczność przygotowania piątego, znacząco zmienionego i uaktualnionego „Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej”. Nowe wydanie ma na celu aktualizację zagadnień, w kontekście obecnych wieloletnich ram finansowych 2014-2020 oraz innych procesów, jakie zaszły w rozwoju i funkcjonowaniu Unii Europejskiej w ostatnich latach.

Lex cryptographia. Znaczenie prawne umów i jednostek rozliczeniowych opartych na technologii blockchain - Szczerbowski Jakub J.

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:25 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Lex cryptographia. Znaczenie prawne umów i jednostek rozliczeniowych opartych na technologii blockchain - Szczerbowski Jakub J.

Technologia blockchain stanowi wyzwanie dla porządków prawnych. Powodem tego jest zastosowanie kryptografii dla zapewnienia niezmienności danych. Umożliwia ona tworzenie bezpiecznych rejestrów, które mogą zapisywać wartości ekonomiczne i odwzorowywać instytucje społeczne.

Prawo rodzinne i opiekuńcze - Smyczyński Tadeusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:12 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Prawo rodzinne i opiekuńcze - Smyczyński Tadeusz

W dziewiątym wydaniu uwzględniono nowe publikacje dotyczące znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, propozycje ich dalszej korekty, dokonano reasumpcji poglądów dotyczących charakteru prawnego przesłanek zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem na płaszczyźnie prawa świeckiego oraz poddano analizie najnowsze poglądy co do ustawowych i umownych małżeńskich ustrojów majątkowych. Podręcznik opiera się na systematyce Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, co powinno ułatwić poznanie poszczególnych instytucji prawnych przy jednoczesnym śledzeniu przepisów. Zostały w nim uwzględnione zagadnienia dotyczące m.


Logowanie
Rejestracja