Zobacz ebooki przedstawiono. Listę książek dostępnych w naszym serwisie oznaczonych tagiem przedstawiono można zobaczyć poniżej. Lista wyświetleń tego tagu to 310 a dzisiaj tag ten oglądało 13 osób

Prawo spadkowe - Skowrońska-Bocian Elżbieta

 • Dodał: administrator
 • Data: 16:42 28-11-2018
 • Kategoria: Inne
Prawo spadkowe - Skowrońska-Bocian Elżbieta

Podręcznik zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.

Poręczenie majątkowe w polskim procesie karnym - Karlik Piotr

 • Dodał: administrator
 • Data: 18:22 21-11-2018
 • Kategoria: Karne
Poręczenie majątkowe w polskim procesie karnym - Karlik Piotr

Prezentowana publikacja stanowi kluczowe opracowanie dotyczące zagadnienia stosowania poręczenia majątkowego jako środka zapobiegawczego w polskim procesie karnym. W książce przedstawiono szczególną rolę i miejsce tej niezwykle złożonej instytucji oraz jej dogłębną analizę w świetle obowiązujących przepisów, stanowiska nauki oraz orzecznictwa sądowego. W sposób kompleksowy zaprezentowano praktyczne aspekty związane ze stosowaniem poręczenia majątkowego oraz orzekaniem przepadku przedmiotów stanowiących jego przedmiot.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz - Radecki Wojciech

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz - Radecki Wojciech

W komentarzu wyjaśniono liczne wątpliwości interpretacyjne wynikające ze stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której przepisy zawierają wiele odniesień do ustaw samorządowych, prawa ochrony środowiska, przepisów o odpadach, przepisów o ochronie zwierząt. W książce m.in.

Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim - Buchalska Joanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:05 13-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim - Buchalska Joanna

Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony nazwiska na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego, autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa prywatnego międzynarodowego. W monografii przedstawiono ochronę nazwiska jako dobra osobistego, jak również elementu nazwy lub firmy. Wskazano także na normy kolizyjne w odniesieniu do nazwiska oraz problematykę związaną z jego pisownią.

Żywienie. Wpływ na zdrowie człowieka - Langley-Evans Simon

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:51 10-11-2018
 • Kategoria: Medycyna
Żywienie. Wpływ na zdrowie człowieka - Langley-Evans Simon

Nowoczesny podręcznik, w którym w zwięzły sposób przedstawiono najważniejsze aspekty związane z żywieniem człowieka we wszystkich etapach życia. Wiedza w nim zawarta obejmuje problematykę żywienia przedstawioną z perspektywy fizjologa, biologa molekularnego oraz dietetyka. W publikacji przedstawiono wiadomości teoretyczne z zakresu fizjologii i patofizjologii żywienia, podstawowe zalecenia dotyczące prewencji pierwotnej i wtórnej schorzeń nieinterwencyjnych dietozależnych oraz podstawową wiedzę umożliwiającą udzielenie kompetentnych porad dietetycznych osobom zdrowym w różnych stanach fizjologicznych i pacjentom z różnymi jednostkami chorobowymi.

Jak uwzględniać kwotę wolną w zaliczkach na PIT i w zeznaniu rocznym - Ziółkowski Grzegorz

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:36 10-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Jak uwzględniać kwotę wolną w zaliczkach na PIT i w zeznaniu rocznym - Ziółkowski Grzegorz

Od początku 2018 r. obowiązują nowe limity kwot zmniejszających podatek. Mają one zastosowanie do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, a więc nie tylko do dochodów osiąganych ze stosunku pracy.

Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości - Strzelczyk Ryszard

 • Dodał: administrator
 • Data: 21:31 09-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości - Strzelczyk Ryszard

W publikacji omówiono oprócz podatku od nieruchomości oraz podatków rolnego i leśnego kwestie nabywania i posiadania nieruchomości oraz obrotu nimi w kontekście podatku od czynności cywilnoprawnych, VAT, podatków dochodowych, a także podatku od spadków i darowizn. Przedstawiono problematykę opłat: planistycznej, adiacenckiej, sądowej, jak również zagadnienia taksy notarialnej oraz opłat związanych z użytkowaniem wieczystym. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych, notariuszy, a także doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych.

Symbioza i parki ekoprzemysłowe - Doniec Andrzej

 • Dodał: administrator
 • Data: 21:29 09-11-2018
 • Kategoria: Inne
Symbioza i parki ekoprzemysłowe - Doniec Andrzej

Symbioza przemysłowa oznacza dobrowolne współdziałanie różnych, nieodległych od siebie organizacji, którego głównym celem jest lepsze wykorzystanie surowców i lepsze postępowanie z odpadami. Na terenach uprzemysłowionych symbioza może przybrać postać parku ekoprzemysłowego (PEP), rozumianego jako zespół powiązanych wzajemnie przedsiębiorstw skupionych na pewnym obszarze, gdzie - współżyjąc z otoczeniem - tworzy swego rodzaju ekosystem. Interdyscyplinarny zespół specjalistów zbadał możliwości i uwarunkowania tworzenia w Polsce związków symbiotycznych i opracował zaprezentowaną w książce metodologię ich projektowania.

Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw - Sobański Konrad

Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw - Sobański Konrad

W podręczniku przedstawiono problematykę międzynarodowych finansów przedsiębiorstwa. Wśród omawianych zagadnień są m.in.

Jak się uczymy? 26 naukowo potwierdzonych mechanizmów - Schwartz Daniel L., Tsang Jessica M., Blair Kristen P.

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:27 06-11-2018
 • Kategoria: Inne
Jak się uczymy? 26 naukowo potwierdzonych mechanizmów - Schwartz Daniel L., Tsang Jessica M., Blair Kristen P.

Czy kiedykolwiek nauczałeś? To pytanie retoryczne. Oczywiście, że tak. Ludzie mają podstawową potrzebę, by się nawzajem nauczać.

Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywilnym - Manowska Małgorzata, Rafalska Anna

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:54 06-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywilnym - Manowska Małgorzata, Rafalska Anna

Książka zawiera kompleksowe omówienie problematyki kosztów procesu i kosztów sądowych w postępowaniu procesowym i nieprocesowym regulowanych przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a także akty prawne wykonawcze do tych ustaw. W opracowaniu przedstawiono m.in.

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 16:33 06-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - Opracowanie zbiorowe

Publikacja stanowi rzetelną analizę i całościowe omówienie tematyki związanej z uprawnieniami pracowników rodziców, a także rodziców nieposiadających tego statusu w świetle najnowszych zmian przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. W książce zawarto opinie przedstawicieli doktryny w przedmiocie wprowadzonych nowelizacji, uzasadnione komentarze oraz trafne uwagi nie tylko na temat nowych regulacji, lecz także już istniejących rozwiązań prawnych. Przekrojowo przedstawiono również poszczególne instytucje prawa pracy, m.