Zobacz ebooki przepisy. Listę książek dostępnych w naszym serwisie oznaczonych tagiem przepisy można zobaczyć poniżej. Lista wyświetleń tego tagu to 888 a dzisiaj tag ten oglądało 11 osób

Kodeks postępowania karnego. Krótki komentarz dla studiujących - Gardocka Teresa, Jagiełło Dariusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:42 13-12-2018
 • Kategoria: Karne
Kodeks postępowania karnego. Krótki komentarz dla studiujących - Gardocka Teresa, Jagiełło Dariusz

Kodeks postępowania karnego. Krótki komentarz dla studiujących jest adresowany do studentów prawa uczących się na temat postępowania karnego na poziomie podstawowym (jednolite studia magisterskie) lub wyższym (seminaria magisterskie i doktorskie z zakresu prawa karnego). Z Komentarza będą mogli skorzystać również aplikanci.

Atrakcyjność inwestycyjna Polski. Rozdział 1. Rola inwestycji zagranicznych we współczesnej gospodarce - Stawicka Magdalena

 • Dodał: administrator
 • Data: 13:29 06-12-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Atrakcyjność inwestycyjna Polski. Rozdział 1. Rola inwestycji zagranicznych we współczesnej gospodarce - Stawicka Magdalena

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są jednym z głównych czynników sprzyjających globalizacji życia gospodarczego oraz najbardziej widocznym efektem postępującej globalizacji światowej. W latach 90-tych gospodarki większości krajów Europy Środkowowschodniej przeszły transformację systemową, zliberalizowały przepisy regulujące funkcjonowanie inwestycji zagranicznych, a co za tym idzie otworzyły się one na rynki międzynarodowe..

Obniż cukier w 8 tygodni. Przeprogramuj swój organizm - Mosley Michael

Obniż cukier w 8 tygodni. Przeprogramuj swój organizm - Mosley Michael

Zapobiegaj, lecz, chudnij. Podwyższony poziom cukru we krwi to cicha epidemia naszych czasów. Jest jedną z głównych przyczyn nadwagi i zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2, a także udaru krwotocznego, choroby Alzheimera czy raka.

Kapłony i szczeżuje. Opowieści o zapomnianej kuchni polskiej - Kasprzyk-Chevriaux Magdalena, Dumanowski Jarosław

Kapłony i szczeżuje. Opowieści o zapomnianej kuchni polskiej - Kasprzyk-Chevriaux Magdalena, Dumanowski Jarosław

"Kapłony i szczeżuje" to opowieść o kuchni tak dawnej, że już zapomnianej. Kapłon, czyli wykastrowany i tuczony kogut, był najpopularniejszym składnikiem potraw w pierwszej polskiej książce kucharskiej, szczeżuje były desperacką próbą urozmaicenia diety biedaków. Kuchnia to jednak nie tylko przepisy i dania, to także wiedza o przyrodzie, smaku i świecie – dopiero na tej podstawie decydujemy, co jest, a co nie jest jedzeniem.

Odpowiedzialność za długi spadkowe. Komentarz do zmian 2015 - Skowrońska-Bocian Elżbieta

 • Dodał: administrator
 • Data: 16:03 06-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Odpowiedzialność za długi spadkowe. Komentarz do zmian 2015 - Skowrońska-Bocian Elżbieta

Oddajemy w ręce czytelnika publikację, która zawiera omówienie problematyki odpowiedzialności za długi spadkowe oraz analizę zmian wprowadzonych ustawą z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

Rozliczanie VAT w branżach w 2014 roku - Kuciński Rafał

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:45 06-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Rozliczanie VAT w branżach w 2014 roku - Kuciński Rafał

Od 1 stycznia 2014 roku wszyscy przedsiębiorcy muszą rozliczać podatek od towarów i usług według zupełnie nowych zasad. Zmianie uległy reguły określania momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, wystawiania faktur czy odliczania podatku naliczonego. I chociaż przepisy zostały w wielu przypadkach ujednolicone, to jednak wciąż ich jednolita interpretacja jest trudna lub wręcz niemożliwa.

31 ważnych pytań o rozliczanie podatku dochodowego w 2018 roku - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:07 06-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
31 ważnych pytań o rozliczanie podatku dochodowego w 2018 roku - Opracowanie zbiorowe

Problematyka związana z rozliczaniem podatków dochodowych dotyczy w zasadzie każdego przedsiębiorcy. I choć przepisy te obowiązują od wielu lat, to księgowi wciąż mają z nimi duże problemy..

Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jak przygotować wniosek o dofinansowanie - Celuch Małgorzata

Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jak przygotować wniosek o dofinansowanie - Celuch Małgorzata

Za doskonalenie zawodowe nauczycieli odpowiada dyrektor szkoły. Dlatego warto wiedzieć, jak zmieniły się przepisy i jakie są obowiązki dyrektora szkoły związane z doskonaleniem kadry nauczycielskiej. Dlatego sprawdź, jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Jednolity plik kontrolny. Praktyczne wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania - Kuciński Rafał

Jednolity plik kontrolny. Praktyczne wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania - Kuciński Rafał

Nowe przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego obowiązują już od 3 miesięcy. Widoczne są już problemy wynikające z obowiązku stosowania nowych przepisów. Poznaj szczegóły!.

Rachunkowość jednostek oświatowych - Kaczurak-Kozak Monika

 • Dodał: administrator
 • Data: 16:20 05-11-2018
 • Kategoria: Inne
Rachunkowość jednostek oświatowych - Kaczurak-Kozak Monika

W książce przybliżono i usystematyzowano zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek oświatowych, w tym w szczególności ich rachunkowości. Omówiono wytyczne w zakresie organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych pozwalające na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej (samodzielnie lub przez jednostkę obsługującą). Publikacja pomaga opracować plan kont dostosowany do potrzeb jednostki oświatowej, a także: przedstawia sposoby ewidencji typowych zdarzeń zachodzących w jednostkach oświatowych umożliwiające szybkie rozwiązanie wątpliwości ewidencyjnej, zawiera przykładowy plan kont jednostki oświatowej, prezentuje schematy księgowań pogrupowane w poszczególne obszary tematyczne.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz - Nitecki Stanisław, Wilk Aleksandra

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz - Nitecki Stanisław, Wilk Aleksandra

Komentarz stanowi wnikliwe omówienie problematyki wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z perspektywy prawa administracyjnego. W książce poruszone zostały kwestie wszelkich procedur występujących w zakresie wspierania rodzin i pieczy zastępczej, począwszy od jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego po czynności materialno-techniczne w tym zakresie. Autorzy przedstawili m.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej – jak robić to legalnie - Kręcisz-Sarna Agnieszka

 • Dodał: administrator
 • Data: 14:05 05-11-2018
 • Kategoria: Inne
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej – jak robić to legalnie - Kręcisz-Sarna Agnieszka

Administratorzy danych osobowych pracujący w sferze publicznej muszą wykazywać się znajomością aktów prawnych dotyczących różnych sfer życia i funkcjonowania państwa. Nie mogą przy tym zapominać o ochronie danych osobowych i przestrzeganiu przepisów ustawy, która tę kwestię reguluje. Jest to o tyle trudne, że w przepisy ustawy o ochronie danych osobowych często kolidują z innymi aktami prawnymi, a w szczególności z ustawą o dostępie do informacji publicznej.