Zobacz ebooki publikacja. Listę książek dostępnych w naszym serwisie oznaczonych tagiem publikacja można zobaczyć poniżej. Lista wyświetleń tego tagu to 692 a dzisiaj tag ten oglądało 7 osób

Postępowanie celne. Prawo celne krajowe i wspólnotowe z komentarzem - Chuderski Krzysztof, Chuderski Jerzy

 • Dodał: administrator
 • Data: 12:47 02-12-2018
 • Kategoria: Finansowe
Postępowanie celne. Prawo celne krajowe i wspólnotowe z komentarzem - Chuderski Krzysztof, Chuderski Jerzy

Opracowanie jest komentarzem do Wspólnotowego Kodeksu Celnego, krajowego Prawa celnego i Ordynacji podatkowej. Przybliżone zostały w nim poszczególne instytucje prawa celnego oraz zasady stosowania procedur administracyjnych. Zwrócono też szczególną uwagę na sytuacje, które mają lub mogą mieć wymiar finansowy dla osób realizujących te normy w praktyce.

Publiczne prawo gospodarcze - Snażyk Zofia, Szafrański Adam

 • Dodał: administrator
 • Data: 16:42 28-11-2018
 • Kategoria: Inne
Publiczne prawo gospodarcze - Snażyk Zofia, Szafrański Adam

Książka „Publiczne prawo gospodarcze” obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in.

Wpływ procesów komunikacyjnych na praktykę tworzenia i stosowania prawa - Cyrul Wojciech

 • Dodał: administrator
 • Data: 16:07 26-11-2018
 • Kategoria: Inne
Wpływ procesów komunikacyjnych na praktykę tworzenia i stosowania prawa - Cyrul Wojciech

Publikacja zawiera wyjątkowy w polskiej literaturze naukowej zbiór odpowiedzi na pytanie, czy i ewentualnie jak zmiany zachodzące w procesach komunikacyjnych wpływają na tradycyjne praktyki związane z tworzeniem i stosowaniem prawa. Książka przedstawia m.in.

Fałszerstwa dzieł sztuki. Aspekty prawne i kryminalistyczne - Wilk Dariusz

Fałszerstwa dzieł sztuki. Aspekty prawne i kryminalistyczne - Wilk Dariusz

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki fałszerstw dzieł sztuki. W publikacji uwzględniono wszystkie aspekty karnego systemu zwalczania fałszerstw dzieł sztuki, tj.: podstawy odpowiedzialności karnej, role i zadania podmiotów rynku sztuki, ekspertów, organów administracji oraz procesowych, źródła i środki dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem opinii biegłego oraz kary i środki karne.

Gra o Biały Dom. Haki, ciosy i nieczyste zagrania amerykańskich kampanii wyborczych - Cummins Joseph

Gra o Biały Dom. Haki, ciosy i nieczyste zagrania amerykańskich kampanii wyborczych - Cummins Joseph

"Gra o Biały Dom" to książka, którą od deski do deski wypełniają bezwstydne, ociekające wyborczym błotem anegdoty. Autor analizuje wszystkie dotychczasowe amerykańskie kampanie prezydenckie, przypominając, że historia lubi się powtarzać i że z przeszłych wydarzeń można wyciągać cenne wnioski (choć dzieje się to zbyt rzadko), a nawet najzacniejsi z amerykańskich przywódców mają sporo na sumieniu w tej najbrudniejszej z wszystkich gier – kampanii wyborczej. Może się czasem wydawać, że współcześni politycy grają nieczysto, ale gdy zajrzymy głębiej w annały historii, okazuje się, że brudne zagrywki są tak zakorzenione w amerykańskim DNA, jak prawo do noszenia broni.

Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki - Elżanowski Filip

Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki - Elżanowski Filip

W książce przedstawiono specyfikę prawa energetycznego materialnego i istotę prawa administracyjnego procesowego oraz powiązano te zagadnienia w procesie analizy sytuacji przedsiębiorstw energetycznych. Jest to jedyna publikacja na rynku, która łączy wspomniane zagadnienia teoretyczne z obowiązującą praktyką..

Zarządzanie w sektorze publicznym. Wybrane problemy - Hryszkiewicz Dominik, Bryk Janusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:56 10-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Zarządzanie w sektorze publicznym. Wybrane problemy - Hryszkiewicz Dominik, Bryk Janusz

Zainicjowane na przełomie lat 90. XX wieku w Polsce przemiany transformacyjne i modernizacyjne rozpoczęły proces istotnych zmian w administracji publicznej. Objęły one swym zasięgiem zarówno obszar prawny, jak i instytucjonalny.

Kodeks karny. Komentarz - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:48 08-11-2018
 • Kategoria: Karne
Kodeks karny. Komentarz - Opracowanie zbiorowe

"Kodeks karny. Komentarz" pod redakcją Mariana Filara to znakomite, obszerne i szczegółowe opracowanie, w którym uwzględniono wszelkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, w tym najnowszą nowelizację wchodzącą w życie 15 kwietnia 2016 r. dotyczącą m.

Przejdź na ciemną stronę nocy. Środowiskowe i społeczne skutki zanieczyszczenia światłem - Roge-Wiśniewska Małgorzata, Tomasik Katarzyna

Przejdź na ciemną stronę nocy. Środowiskowe i społeczne skutki zanieczyszczenia światłem - Roge-Wiśniewska Małgorzata, Tomasik Katarzyna

Książka jest pokłosiem I Ogólnopolskiej Konferencji na temat zanieczyszczenia świetlnego w podejściu interdyscyplinarnym (astronomicznym, ekologicznym, edukacyjnym i infrastrukturalnym), która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w 2013 roku. Teksty zostały podzielone na trzy bloki tematyczne. Pierwszy służy wyjaśnieniu znaczenia światła i zdefiniowaniu zjawiska zanieczyszczenia świetlnego wraz z opisem metod jego pomiaru.

Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Dopuszczalność i granice jej prowadzenia - Mączyński Marek, Stec Mirosław

Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Dopuszczalność i granice jej prowadzenia - Mączyński Marek, Stec Mirosław

W publikacji omówiono zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem jej racjonalności i efektywności, a przede wszystkim w kontekście legalności, w tym dopuszczalnych form prawnoorganizacyjnych jej prowadzenia. W poszczególnych częściach książki zostały omówione zróżnicowane formy i sposoby prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego, zarówno w sferze użyteczności publicznej, jak i poza nią. Zagadnienia te były prezentowane podczas ogólnopolskiego seminarium naukowego, które zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 19 listopada 2015 r.

Komitet praw człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa - Sękowska-Kozłowska Katarzyna, Gliszczyńska Aleksandra, Wieruszewski Roman

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:47 07-11-2018
 • Kategoria: Konstytucyjne
Komitet praw człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa - Sękowska-Kozłowska Katarzyna, Gliszczyńska Aleksandra, Wieruszewski Roman

Niniejsza książka jest pierwszą polską publikacją prezentującą dorobek orzeczniczy Komitetu Praw Człowieka ONZ, organu czuwającego nad implementacją przez państwa postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych (Obywatelskich) i Politycznych, którego stroną Polska jest od 1977 roku. Autorzy dokonali wyboru i tłumaczenia kilkudziesięciu najciekawszych decyzji tego organu wydanych na przestrzeni przeszło dwudziestu lat w trybie procedury rozpatrywania skarg indywidualnych. Publikacja ma na celu ukazanie znaczącego wkładu Komitetu Praw Człowieka w rozwój międzynarodowego standardu praw człowieka.

Prezentacje, wystąpienia publiczne i prowadzenie spotkań - Leśnikowska-Marciniak Monika, Sidor-Rządkowska Małgorzata, Kucharewicz Iwona, Filiks Adrianna

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:46 07-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Prezentacje, wystąpienia publiczne i prowadzenie spotkań - Leśnikowska-Marciniak Monika, Sidor-Rządkowska Małgorzata, Kucharewicz Iwona, Filiks Adrianna

Spotkania, prezentacje projektów, własnych pomysłów czy wystąpienia publiczne - to codzienność zawodowa większości pracowników. Co jednak zrobić, aby kolejne spotkanie firmowe nie skończyło się z poczuciem straconego czasu? Czy istnieje sposób na to, aby nawet najmniej porywający temat przedstawić w sposób, który zainteresuje i przekona osoby decyzyjne? W jaki sposób zminimalizować stres przed wystąpieniem oraz jak przygotować trafne argumenty? Poniższa publikacja udziela odpowiedzi na te oraz inne pytania, związane ze spotkaniami, prezentacjami i wystąpieniami publicznymi. Zawarte wskazówki pomogą przygotować spójną i ciekawą prezentację, a techniki relaksacyjne zredukują stres związany z wystąpieniem.


Logowanie
Rejestracja