Zobacz ebooki rozwoju. Listę książek dostępnych w naszym serwisie oznaczonych tagiem rozwoju można zobaczyć poniżej. Lista wyświetleń tego tagu to 725 a dzisiaj tag ten oglądało 18 osób

O przebaczaniu. Elfie pogotowie - Schell David W.

 • Dodał: administrator
 • Data: 16:11 04-12-2018
 • Kategoria: Inne
O przebaczaniu. Elfie pogotowie - Schell David W.

Światowy bestseller, który odmienił życie milionów ludzi! Życie jest cudownym darem, który należy chronić i pielęgnować. Złość, rozgoryczenie, którymi się karmimy, zatrzymują proces ozdrowienia i rozwoju duchowego. 35 zasad spisanych przez psychoterapeutę Davida W.

Zachowania rynkowe mikro- małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju - Steinerowska-Streb Izabella

 • Dodał: administrator
 • Data: 20:36 19-11-2018
 • Kategoria: Inne
Zachowania rynkowe mikro- małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju - Steinerowska-Streb Izabella

W publikacji zgromadzono bogaty materiał empiryczny, który dostarcza informacji na temat podobieństw i różnic występujących w obrębie zachowań rynkowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Rezultaty zaprezentowanych badań prowadzą do konkluzji, że można wyróżnić dwa odmienne rodzaje tych zachowań: inercyjne i kongruentne. Wyróżnikami książki są: kompleksowe, dyskursywne spojrzenie na problematykę zachowań rynkowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem wielkości jako wewnętrznego czynnika determinującego te zachowania, diagnoza zachowań rynkowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce prowadząca do zidentyfikowania stymulant i destymulant ich rozwoju, rozpoznanie podobieństw i różnic występujących w obrębie zachowań rynkowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, wprowadzony podział zachowań rynkowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ze względu na intensywność działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w interakcji z otoczeniem, wskazanie zmiennych, które są podstawowymi wyróżnikami inercji i kongruencji w zachowaniach rynkowych przedsiębiorstw, opracowane, na podstawie wyników badań, scenariusze rozwoju zachowań rynkowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Studia bibliotekoznawcze w Polsce. Historia i ewolucja w latach 1945-2015 ze szczególnym uwzględnieniem przykładu Uniwersytetu Łódzkiego - Kurek-Kokocińska Stanisława

 • Dodał: administrator
 • Data: 16:32 18-11-2018
 • Kategoria: Inne
Studia bibliotekoznawcze w Polsce. Historia i ewolucja w latach 1945-2015 ze szczególnym uwzględnieniem przykładu Uniwersytetu Łódzkiego - Kurek-Kokocińska Stanisława

W prezentowanej monografii przedstawiono historię rozwoju studiów bibliotekoznawczych w Polsce (od czasu ich zainicjowania w Łodzi w roku 1945 po rok 2015). Autorka podkreśla rolę ośrodka łódzkiego jako uniwersyteckiej kolebki nauki o książce i jego udział w dzisiejszej pozycji bibliologii i informatologii pośród dyscyplin naukowych. W publikacji czytelnik znajdzie zarys rozwoju studiów kształcących bibliotekarzy i specjalistów informacji, który przebiegał w poszczególnych ośrodkach indywidualnie - zawsze jednak w odniesieniu do zmian ustawodawstwa szkół wyższych, rozwoju dyscypliny oraz zmieniających się programów kształcenia.

Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Terytorium - kapitał społeczny - governance - Słupińska Monika

 • Dodał: administrator
 • Data: 11:44 16-11-2018
 • Kategoria: Inne
Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Terytorium - kapitał społeczny - governance - Słupińska Monika

Przyjęcie terytorialnego paradygmatu rozwoju za podstawę analiz procesów rozwojowych stawia w nowym świetle pytanie o współczesne uwarunkowania dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Terytorium w jego nowym rozumieniu to specyficzna konstrukcja społeczna, oparta na relacjach pomiędzy aktorami lokalnymi. Relacje te, będące wynikiem wspólnych doświadczeń, wartości i zaufania, przyczyniają się do budowania przestrzeni społeczno-gospodarczej, w której wszyscy zainteresowani uczestniczą w tworzeniu i wdrażaniu polityk rozwoju.

Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych - Lisowska Renata

 • Dodał: administrator
 • Data: 12:02 07-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych - Lisowska Renata

Głównym celem stawianym sobie przez autorów pracy jest ocena kierunku i siły wpływu kluczowych czynników rozwoju MSP oraz określenie przesłanek zarządzania rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych. Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych dokonano identyfikacji cech obszaru zmarginalizowanego, jak również klasyfikacji czynników rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem specyfiki tego obszaru. Zidentyfikowano dwie grupy czynników – wewnętrzne i zewnętrzne, o charakterze pozytywnym (stymulatory) oraz negatywnym (bariery).

Cogito nr 10 (520). Październik 2017 - Siewko Ola

Cogito nr 10 (520). Październik 2017 - Siewko Ola

„Cogito” to jedyny młodzieżowy dwutygodnik, który z sukcesem pomaga młodym ludziom w wieku 15–19 lat przygotować się do matury z języka polskiego, matematyki, WOS-u, biologii i geografii. Publikuje arkusze do egzaminów pisemnych, zestawy pytań i odpowiedzi do ustnych. Wspiera młodych w ich rozwoju osobistym i edukacyjnym, doradza, jak planować ścieżkę zawodową.

Intelektualna historia III RP - Nowak Andrzej

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:45 06-11-2018
 • Kategoria: Inne
Intelektualna historia III RP - Nowak Andrzej

Od Brodskiego do Rymkiewicza prowadzi ta opowieść z rozmów ułożona. Między nimi 44 rozmowy, od roku 1990 do końca 2012. Co je łączy? Zgoda na rozmowę.

Elex - Przewodnik - poradnik do gry - Hałas Jacek Stranger, Wasik Radosław Wacha

 • Dodał: administrator
 • Data: 20:43 05-11-2018
 • Kategoria: RPG
Elex - Przewodnik - poradnik do gry - Hałas Jacek Stranger, Wasik Radosław Wacha

Nieoficjalny przewodnik do Elex zawiera rozmaite porady. Poruszają one między innymi takie tematy jak walka, eksploracja, spotykanie się z postaciami niezależnymi, wytwarzanie i modyfikowanie przedmiotów, kradzież i hakowanie, zaliczanie questów, regenerowanie zdrowia, rekrutowanie towarzyszy czy wybór poziomu trudności. Dużo miejsca w naszym poradniku wydzielono na rozdział poświęcony awansowaniu postaci.

Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie - Wiśniewski Bernard

 • Dodał: administrator
 • Data: 20:32 05-11-2018
 • Kategoria: Inne
Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie - Wiśniewski Bernard

Nauki o bezpieczeństwie przeżywają ogromny rozkwit. Niestety, pojawiają się niemal bez przerwy nowe zagrożenia i wyzwania godzące w bezpieczeństwo. Te, określane mianem „starych” przeżywają renesans.

Event. Zaufaj mi... Zasługujesz na wyjątkowe życie - Walerjańczyk Adam

Event. Zaufaj mi... Zasługujesz na wyjątkowe życie - Walerjańczyk Adam

W swojej najnowszej powieści, Adam Walerjańczyk rozprawia się z prawdami i mitami o cochingu i rozwoju osobistym nie tyle przy pomocy naukowych dowodów, ale sprawnie opowiedzianej i wciągającej fabuły. Historia zaczyna swój bieg od tytułowego eventu, by potem wprowadzić czytelnika w świat trojga kluczowych bohaterów, ich wyborów i sposobów na radzenie sobie z życiem..

Zagrożenia zdrowia publicznego. Część 1. Wybrane zagadnienia - Denys Andrzej

 • Dodał: administrator
 • Data: 14:11 05-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Zagrożenia zdrowia publicznego. Część 1. Wybrane zagadnienia - Denys Andrzej

Opracowanie stanowi pogłębioną analizę problematyki zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez omówienie szeregu zagrożeń zdrowotnych oraz skutecznych metod przeciwdziałania im. W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące wpływu cywilizacji na zdrowie ludzi, środowiskowych uwarunkowań rozwoju chorób cywilizacyjnych, problemów starzejącego się społeczeństwa oraz edukacji i promocji zdrowia. Autorzy skupili się także na najważniejszych kwestiach demograficzno-społecznych, takich jak: długość życia i umieralność Polaków, chorobowość podlegająca hospitalizacji, obciążenia nowotworami złośliwymi w Polsce, zaburzenia psychiczne, zachorowania na choroby zakaźne, zagrożenia środowiskowe, czynniki ryzyka związane ze stylem życia.

Talenty w firmie czyli jak rekrutować i motywować najlepszych - Daniecki Wojciech

 • Dodał: administrator
 • Data: 10:16 05-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Talenty w firmie czyli jak rekrutować i motywować najlepszych - Daniecki Wojciech

W najnowszej książce wydanej w ramach serii poradników adresowanych do działów HR autor przedstawia najlepsze i sprawdzone sposoby na znalezienie pracowników myślących innowacyjnie. Przedstawia narzędzia przydatne w prowadzeniu rekrutacji, które pomagają wyłowić i utrzymać pracowników o szczególnych zdolnościach i kwalifikacjach oraz modele dzięki którym można efektywnie zarządzić wiedzą talentów i zapewnić ich ciągły rozwój. W publikacji znaleźć można konkretne wskazówki, jak przekonstruować systemy motywacyjne w firmie, aby stymulować twórczość oraz jak opracować kilkuletnie plany rozwoju zawodowego dla najbardziej utalentowanych pracowników.