Zobacz ebooki wprowadzenia. Listę książek dostępnych w naszym serwisie oznaczonych tagiem wprowadzenia można zobaczyć poniżej. Lista wyświetleń tego tagu to 627 a dzisiaj tag ten oglądało 5 osób

Jednolity plik kontrolny. Praktyczny poradnik - Dmowska Joanna, Huczko Paweł, Kowalski Radosław, Kuchta Adam

 • Dodał: administrator
 • Data: 16:01 06-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Jednolity plik kontrolny. Praktyczny poradnik - Dmowska Joanna, Huczko Paweł, Kowalski Radosław, Kuchta Adam

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to nowe, rewolucyjne rozwiązanie, zobowiązujące wszystkie firmy do zmian ich systemów finansowo-księgowych. W znaczący sposób zmiany zwiększą obowiązki firm wobec fiskusa. Już od 1 lipca 2016 r.

Droga duchowego czarodzieja. Kreuj życie, jakiego pragniesz - Chopra Deepak

 • Dodał: administrator
 • Data: 21:38 04-11-2018
 • Kategoria: Psychologia
Droga duchowego czarodzieja. Kreuj życie, jakiego pragniesz - Chopra Deepak

Czarodziej istnieje w każdym z nas. Czarodziej ten widzi i wie wszystko. Co ma wspólnego czarodziej z rozwojem duchowym? Przypomnij sobie najwspanialsze opowieści o Merlinie, Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu.

Alex po drugiej stronie lustra. Jak liczby odzwierciedlają życie, a życie odzwierciedla liczby - Bellos Alex

 • Dodał: administrator
 • Data: 20:14 04-11-2018
 • Kategoria: Matematyka
Alex po drugiej stronie lustra. Jak liczby odzwierciedlają życie, a życie odzwierciedla liczby - Bellos Alex

Matematyka jest niczym dowcip. Całkiem poważnie! Każdy dowcip trzeba załapać i podobnie trzeba załapać rozumowanie matematyczne. I tu, i tu mamy do czynienia z takim samym procesem myślowym.

Ordynacja podatkowa. Komentarz - Presnarowicz Sławomir, Stachurski Wojciech, Teszner Krzysztof, Popławski Mariusz, Pietrasz Piotr, Dowgier Rafał, Etel Leonard

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:09 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Ordynacja podatkowa. Komentarz - Presnarowicz Sławomir, Stachurski Wojciech, Teszner Krzysztof, Popławski Mariusz, Pietrasz Piotr, Dowgier Rafał, Etel Leonard

W komentarzu szczegółowo omówiono m.in.: praktyczne stosowanie przepisów ogólnego prawa podatkowego w powiązaniu z wprowadzoną w 2017 r.

Poznaj praktyczne sposoby rozliczania importu towarów - Kuciński Rafał

 • Dodał: administrator
 • Data: 13:00 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Poznaj praktyczne sposoby rozliczania importu towarów - Kuciński Rafał

Miejscem (krajem rozliczenia VAT) importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium UE. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki, które utrudniają rozliczenie VAT..

4 przykłady liczbowe, jak podwyższać zasiłek macierzyński do kwoty świadczenia rodzicielskiego - Skalska Magdalena

 • Dodał: administrator
 • Data: 12:14 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
4 przykłady liczbowe, jak podwyższać zasiłek macierzyński do kwoty świadczenia rodzicielskiego - Skalska Magdalena

Od dnia wprowadzenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem chorobowym nowego świadczenia związanego z macierzyństwem i rodzicielstwem (tzw. świadczenia rodzicielskiego) obowiązuje minimalna wysokość zasiłku macierzyńskiego dla osób, które nabyły do niego prawo w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o tę zaliczkę podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego (w 2016 r.

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance. Rozdział 2 - Brzozowska Krystyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 11:05 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance. Rozdział 2 - Brzozowska Krystyna

Wraz ze zwiększaniem się udziału sektora prywatnego w przedsięwzięciach infrastrukturalnych rośnie znaczenie techniki project finance, której podstawowym założeniem jest oparcie finansowania projektu na środkach dłużnych, spłacanych wyłącznie z przepływów pieniężnych generowanych przez nowe obiekty, po oddaniu inwestycji do użytku. Technika project finance jest stosowana głównie w projektach infrastrukturalnych, takich jak: autostrady, tunele, porty lotnicze, rurociągi, czyli w projektach związanych z infrastrukturą transportową wchodzącą w skład infrastruktury gospodarczej. Implementacja techniki project finance wiąże się z ryzykiem wywołanym wysoką kapitałochłonnością, czasochłonnością i długim okresem zwrotu projektów infrastrukturalnych oraz wnosi dodatkowe ryzyko związane z koniecznością wprowadzenia zasad rynkowych na rynek do tej pory nie poddający się działaniu konkurencji, ryzykiem związanym ze zwrotem zaangażowanych środków dłużnych, a przede wszystkim ryzykiem związanym z publiczną misją usług infrastrukturalnych.

Uwolnij swój potencjał. Przez umysł i ciało do sukcesu - Jankowski Krzysztof

Uwolnij swój potencjał. Przez umysł i ciało do sukcesu - Jankowski Krzysztof

Uwolnij swój potencjał Krzysztofa Janowskiego jest swoistym kanonem wiedzy, który pozwoli ci odkryć swój wewnętrzny potencjał i wznieść swoje życie na wyższy poziom. Jeśli chcesz osiągnąć sukces, energię, zdrowie, witalność, chcesz zmienić swoje życie na lepsze – możesz to zrobić dzięki nietuzinkowym wskazówkom zawartym w tej książce. Przy jej lekturze poczujesz się tak, jakbyś czytał instrukcję obsługi własnego ciała i umysłu, posiądziesz wiedzę, która jest niby oczywista, a zagrzebana tak głęboko, że do tej pory nieużywana.

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach - Olszewski Jerzy

 • Dodał: administrator
 • Data: 10:19 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach - Olszewski Jerzy

Oddajemy do rąk Państwa pierwsze wydanie monografii naukowej pt.: „Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach”, która została opracowana przez pracowników naukowych z różnych uczelni wyższych w Polsce, takich jak: Uniwersytet Szczeciński WNEiZ, Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W tym wydaniu zostały poruszone wybrane kwestie, które są istotne w tej problematyce, jak i również zostały ujęte tematy z wydarzeń, jakie dokonały się w przeciągu lat, a nawet wieków.

Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem - Gąsiorek Krystyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:55 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem - Gąsiorek Krystyna

Wprowadzone zmiany dotyczą sporządzania sprawozdań w zakresie budżetu państwa, budżetu środków europejskich, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wydatków strukturalnych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Zmianie uległy zarówno wzory sprawozdań, jak i instrukcje ich sporządzania, a także formy i częstotliwość ich przekazywania odbiorcom. Najistotniejszą zmianą jest rezygnacja z przekazywania zdecydowanej większości sprawozdań w formie pisemnej na formę elektroniczną.

Nowe limity umów terminowych mogą objąć też obecne umowy - Sokolik Szymon, Wrońska-Zblewska Katarzyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:40 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Nowe limity umów terminowych mogą objąć też obecne umowy - Sokolik Szymon, Wrońska-Zblewska Katarzyna

Z e-booka można dowiedzieć się m.in.: W jaki sposób obecnie są limitowane umowy terminowe Na czym będzie polegał zmieniony limit ilości umów W jaki sposób będzie obowiązywał nowy limit długości trwania umów W jakich przypadkach limity nie będą obowiązywały i jak interpretować te wyjątki Jaki dodatkowy zapis umowny będzie potrzebny Czy obecnie zawierane umowy na czas określony będzie można wypowiedzieć w nowym stanie prawnym (i z jakim okresem wypowiedzenia) W jaki sposób nowe limity będą oddziaływać na umowy zawarte przed dniem wejścia w życie zmian Czy stare umowy wyłączone z nowych limitów też wymagają wprowadzenia dodatkowych zapisów umownych.

Idea fenomenologii - Husserl Edmund

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:38 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Idea fenomenologii - Husserl Edmund

Edmund Husserl głosił hasło „powrotu do rzeczy”, tj. dotarcia do ich istoty w „bezpośredniej naoczności”, metodą tzw. redukcji fenomenologicznej polegającej na oglądzie istot, nie zaś rozpatrywaniu faktów oraz na „zawieszeniu” naturalnego przeświadczenia o istnieniu świata realnego.