Zobacz ebooki wschodniej. Listę książek dostępnych w naszym serwisie oznaczonych tagiem wschodniej można zobaczyć poniżej. Lista wyświetleń tego tagu to 457 a dzisiaj tag ten oglądało 12 osób

Rzeczpospolita w dobie złotej wolności 1648-1763. Wielka historia Polski. Tom 5 - Gierowski Józef Andrzej

 • Dodał: administrator
 • Data: 15:46 30-11-2018
 • Kategoria: Inne
Rzeczpospolita w dobie złotej wolności 1648-1763. Wielka historia Polski. Tom 5 - Gierowski Józef Andrzej

Wiek straconych nadziei. Przeszło stuletni okres, od wybuchu powstania Chmielnickiego do ustania unii personalnej polsko-saskiej, mógłby nosić w dziejach Polski nazwę wieku straconych nadziei. Rzeczpospolita polsko-litewska, która jeszcze w połowie XVII wieku należała do grona potęg w środkowej i wschodniej Europie, spada na pozycję państwa drugorzędnego, o którego losach decydują sąsiedzi.

Chazarowie. Polityka, kultura, religia - Dudek Jarosław

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:29 08-11-2018
 • Kategoria: Inne
Chazarowie. Polityka, kultura, religia - Dudek Jarosław

Książka do serii Korzenie Europy, zostanie przygotowana zgodnie z koncepcją serii. Autor omawia w niej dzieje państwa Chazarów – prototureckiego ludu, który w VII–XI wieku panował na terenach obecnej wschodniej Ukrainy i Kaukazu. Wykorzystując dostępne źródła, wyniki badań archeologicznych i zasoby literatury światowej, przedstawia dzieje polityczne, gospodarcze, społeczne, ustrojowe i religijne Chazarii.

Cywilizacja. Szkice z dziejów pojęcia w XVIII i XIX wieku - Działoszyński Bartosz

Cywilizacja. Szkice z dziejów pojęcia w XVIII i XIX wieku - Działoszyński Bartosz

Autor prezentuje historię pojęcia cywilizacja od około 1750 roku do około 1880 roku. Analizuje teksty pisane przez twórców różnych narodowości i specjalności: filozofów, historyków, językoznawców, antropologów, polityków, podróżników, pisarzy i poetów. Przyjęta metoda pracy, prowadząca od analizy filologicznej do interpretacji filozoficznej, jest inspirowana badaniami nad pojęciem „cywilizacji” prowadzonymi przez historyków ze szkoły Annales, nawiązuje też do metod pracy badaczy z kręgu warszawskiej szkoły historii idei.

The Polish Quarterly of International Affairs, no 1/2017 - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:56 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
The Polish Quarterly of International Affairs, no 1/2017 - Opracowanie zbiorowe

„The Polish Quarterly of International Affairs” jest anglojęzycznym kwartalnikiem Instytutu poruszającym i analizującym kwestie istotne dla Europy Środkowej i Wschodniej. Stanowi forum debat nad współczesnymi wydarzeniami międzynarodowymi. Każde wydanie zawiera zbiór autorskich artykułów poddanych ocenie peer review, a także recenzje specjalistycznych publikacji.

Dziennik 1970-1979. Tom 2 - Mrożek Sławomir

Dziennik 1970-1979. Tom 2 - Mrożek Sławomir

Odyseja Sławomira Mrożka trwa! Drugi tom Dziennika Sławomira Mrożka obejmuje lata 1970-1979. Pisarz przebywa w tym czasie na emigracji - podróżuje po Europie, zwiedza Stany Zjednoczone, po raz pierwszy też odwiedza Amerykę Południową. Z pewnością wielu czytelników będzie zaskoczonych obrazem pisarza, jaki wyłania się z kart tej książki.

Narracja w powieści graficznej - Tuszyńska Kamila

 • Dodał: administrator
 • Data: 11:17 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Narracja w powieści graficznej - Tuszyńska Kamila

Narracja w powieści graficznej to: Pierwsza książka poświęcona w całości narracji w powieści graficznej Najbardziej aktualne i szczegółowe omówienie opracowań oraz teorii Oryginalne teksty źródłowe z obszarów badawczych USA, Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej opatrzone komentarzem Propozycje nowych narzędzi badawczych, terminów i koncepcji.

Samotna gwiazda - Simons Paullina

Samotna gwiazda - Simons Paullina

Zakochać się było najłatwiej… Kilka tygodni przed wyjazdem do college’u Chloe z chłopakiem i dwójką przyjaciół wyrusza na wielką europejską wyprawę. Ich celem jest Barcelona, która obiecuje romans i tajemnicę. Jednak wcześniej muszą przejechać przez kilka miast Europy Wschodniej, by uregulować stary rodzinny dług.

Aleksander I. Wielki gracz, car Rosji - król Polski - Andrusiewicz Andrzej

 • Dodał: administrator
 • Data: 09:04 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
Aleksander I. Wielki gracz, car Rosji - król Polski - Andrusiewicz Andrzej

Najpotężniejszy władca w historii Rosji, skąpany w chwale jak żaden inny, „pogromca Napoleona”, „wyzwoliciel Europy”. Cesarz Wszechrusi, król Polski, faktyczny pan Europy Wschodniej. Ale również jedna z najciekawszych postaci nowożytnych dziejów, której polityczna droga znakomicie odbija cały, ciągnący się po dziś dzień, dramat Rosji, wiecznie rozerwanej między pragnieniem oświecenia a mrocznymi realiami jedynowładztwa.

Dynastia wojowników. Wojny Szwecji. 1611-1721 - Lunde Henrik O.

Dynastia wojowników. Wojny Szwecji. 1611-1721 - Lunde Henrik O.

Do XVI wieku Szwecja pozostawała na uboczu wielkiej polityki europejskiej. Dopiero pojawienie się dynastii Wazów, zmiana wyznania na protestantyzm i przejęcie zasobów Kościoła wyzwoliły wielką energię w narodzie. W wojnach z Rosją i Rzeczpospolitą wodzowie szwedzcy zdobyli doświadczenie i usprawnili armię.

The Polish Quarterly of International Affairs 2/2014 - Opracowanie zbiorowe

The Polish Quarterly of International Affairs 2/2014 - Opracowanie zbiorowe

"The Polish Quarterly of International Affairs" jest anglojęzycznym kwartalnikiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych poruszającym kwestie Europy Środkowej i Wschodniej. Poprzez publikowane w nim artykuły dotyczące współczesnych wydarzeń, stanowi forum do analiz i debat na temat spraw międzynarodowych. Każde wydanie zawiera zbiór autorskich artykułów poddanych ocenie „peer review”, a także recenzje książek.

Cypr. Dzieje polityczne - Adamczyk Artur

Cypr. Dzieje polityczne - Adamczyk Artur

Problem Cypru jest wciąż aktualny w stosunkach międzynarodowych, głównie ze względu na strategiczne położenie wyspy we wschodniej części Morza Śródziemnego na styku trzech kontynentów, a także z powodu odwiecznych sporów między Grecją a Turcją o jej status polityczny i przynależność państwową. O znaczeniu problemu cypryjskiego w stosunkach międzynarodowych świadczy fakt, że w próby jego rozwiązania angażują się organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ i NATO, oraz wielkie mocarstwa. Książka przedstawia rolę i pozycję Cypru w stosunkach międzynarodowych w latach 1878–2002.

The Polish Quarterly of International Affairs 1/2013 - Zaborowski Marcin, Rękawek Kacper

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:44 04-11-2018
 • Kategoria: Inne
The Polish Quarterly of International Affairs 1/2013 - Zaborowski Marcin, Rękawek Kacper

The Polish Quarterly of International Affairs jest anglojęzycznym kwartalnikiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych poruszającym kwestie Europy Środkowej i Wschodniej. Poprzez publikowane w nim artykuły dotyczące współczesnych wydarzeń, stanowi forum do analiz i debat na temat spraw międzynarodowych..