Zobacz ebooki zakresu. Listę książek dostępnych w naszym serwisie oznaczonych tagiem zakresu można zobaczyć poniżej. Lista wyświetleń tego tagu to 360 a dzisiaj tag ten oglądało 8 osób

Fizjoterapia funkcjonalna. Terapie kończyny górnej w praktyce - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 16:42 28-11-2018
 • Kategoria: Zdrowie
Fizjoterapia funkcjonalna. Terapie kończyny górnej w praktyce - Opracowanie zbiorowe

E-book zawiera najważniejsze informacje z zakresu biomechaniki kończyny górnej, treningu i rehabilitacji..

Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym - Szewczyk Marcin Janusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:37 28-11-2018
 • Kategoria: Karne
Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym - Szewczyk Marcin Janusz

Książka w sposób systemowy omawia klasyczną instytucję zakazu reformationis in peius w postępowaniu karnym. W opracowaniu omówiono m.in.

Współrzędne wewnętrzne i kartezjańskie w tworzeniu i edycji grafiki molekularnej - Szczepankiewicz Wojciech

 • Dodał: administrator
 • Data: 14:50 27-11-2018
 • Kategoria: Chemia
Współrzędne wewnętrzne i kartezjańskie w tworzeniu i edycji grafiki molekularnej - Szczepankiewicz Wojciech

Książka przeznaczona głównie dla studentów wydziałów szkół wyższych o profilu chemicznym, biotechnologicznym lub pokrewnym, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu zastosowania grafiki molekularnej do obliczeń kwantowo-chemicznych oraz w procedurach dopasowania molekularnego biocząsteczek..

Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych - Antoszek Piotr

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:57 21-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych - Antoszek Piotr

Książka stanowi monograficzne opracowanie zagadnienia charakteru prawnego uchwał wspólników spółek kapitałowych - jednego z najtrudniejszych, a zarazem najistotniejszych spośród funkcjonujących w obszarze prawa spółek handlowych, czy szerzej korporacyjnych osób prawnych. Określenie charakteru prawnego uchwał oraz pojedynczych głosów oddanych przez wspólników i akcjonariuszy pozwala m.in.

Instytucje rynku farmaceutycznego - Stankiewicz Rafał, Niedziński Tomasz, Kumala Krzysztof, Jabłoński Michał, Pieklak Marcin, Mądry Mateusz, Piecha Jacek

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:17 14-11-2018
 • Kategoria: Inne
Instytucje rynku farmaceutycznego - Stankiewicz Rafał, Niedziński Tomasz, Kumala Krzysztof, Jabłoński Michał, Pieklak Marcin, Mądry Mateusz, Piecha Jacek

W książce szczegółowo omówiono całość zagadnień systemu prawa farmaceutycznego w Polsce i w Unii Europejskiej, uwzględniając znowelizowane przepisy prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej oraz unijnej regulacji badań klinicznych. W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in.

Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki - Elżanowski Filip

Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki - Elżanowski Filip

W książce przedstawiono specyfikę prawa energetycznego materialnego i istotę prawa administracyjnego procesowego oraz powiązano te zagadnienia w procesie analizy sytuacji przedsiębiorstw energetycznych. Jest to jedyna publikacja na rynku, która łączy wspomniane zagadnienia teoretyczne z obowiązującą praktyką..

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Problematyka prawno - społeczna. Tom 1 - Fałdowski Marek, Mocarska Dorota

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:41 10-11-2018
 • Kategoria: Inne
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Problematyka prawno - społeczna. Tom 1 - Fałdowski Marek, Mocarska Dorota

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy tom monografii odnoszącej się do systemowego ujęcia bezpieczeństwa wewnętrznego. Przedmiotem studiów i zainteresowań naukowych autorów opracowania są kompetencje przyszłych oficerów Policji, dla których Alma Mater to Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Oferta dydaktyczna Uczelni skierowana jest głównie do funkcjonariuszy formacji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przezeń nadzorowanych i ukierunkowana na kształcenie przede wszystkim kadr oficerskich.

Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii - Opracowanie zbiorowe

Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii - Opracowanie zbiorowe

Uniwersalne kompendium dotyczące nowoczesnego i bardzo ciekawego tematu dotyczącego magazynowania energii uzyskanej z OZE w budownictwie. Jest ona kierowana do osób, które po raz pierwszy się zetkną z tą tematyką, jak i do osób, które mają pewną wiedzę na ten temat. Książka zawiera wiedzę o charakterze naukowym podstawowym, jak i aplikacyjnym.

Swoboda działalności gospodarczej wytwórcy - sprzedawcy energii elektrycznej - Marszałek Marcin

Swoboda działalności gospodarczej wytwórcy - sprzedawcy energii elektrycznej - Marszałek Marcin

W książce przedstawiono analizę sytuacji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem i sprzedażą energii elektrycznej, osadzoną w uwarunkowaniach umów zawieranych z odbiorcami energii i z innymi przedsiębiorstwami energetycznymi (np. operatorami systemu przesyłowego bądź dystrybucyjnego) oraz w uwarunkowaniach instrumentów oddziaływania na wytwórcę i sprzedawcę przez organy władzy publicznej. Współwystępowanie problemów prawnych, ekonomicznych, technicznych oraz związane z tym implikacje polityczne wynikające ze znaczenia polityki energetycznej państwa i sposobów jej realizacji stanowiły przestrzeń dla podjętych rozważań na temat roli wytwórcy jako formalnie niezależnego przedsiębiorcy.

Victor Gimnazjalista nr 24/456 - Mackiewicz Ewa

Victor Gimnazjalista nr 24/456 - Mackiewicz Ewa

Dwutygodnik „Victor Gimnazjalista” to pismo edukacyjno-rozrywkowo-publicystyczne skierowane do młodzieży w wieku 13–16 lat. Część edukacyjna – przydatna na co dzień w szkole i w domu, uzupełnia i utrwala wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych. Dodatkowo w każdym numerze przykładowe arkusze egzaminacyjne.

Hamlet uzmysłowiony - Sosnowska Monika

 • Dodał: administrator
 • Data: 12:02 07-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Hamlet uzmysłowiony - Sosnowska Monika

"Hamlet uzmysłowiony" nie jest ścisłą analizą tekstu, nie jest też stricte pracą z zakresu filmoznawstwa, ale raczej projektem z pogranicza orientacji badawczych, który uwzględnia różnicę pomiędzy reprezentacjami zmysłów w dwóch wymiarach funkcjonowania Hamleta w kulturze, z dodatkowym istotnym rozróżnieniem – wpływem różnicy płci poszczególnych postaci dramatu na reprezentacje doświadczeń angażujących zmysły. Rezultatem badawczym jest takie spojrzenie (by posłużyć się określeniem o zabarwieniu wizualnym) na uzmysłowiony dramat Szekspira, które potencjalnie może zaznaczyć się na polu badań nad Hamletem jako praca łącząca perspektywę genderowo-feministyczną z elementami antropologii kulturowej. Badania, które podejmują problematykę reprezentacji zmysłów na poziomie tekstu oraz na ekranie filmowym, to próba połączenia dwóch wymiarów funkcjonowania Hamleta, mianowicie w kulturze wczesnej nowożytności (tekst) oraz w kulturze współczesnej (film).

Od niekorzystnej decyzji ZUS można odwołać się do sądu - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 09:51 07-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Od niekorzystnej decyzji ZUS można odwołać się do sądu - Opracowanie zbiorowe

Jeśli postępowanie administracyjne prowadzone przez ZUS kończy się decyzją administracyjną, osoba ubezpieczona może wnieść od niej odwołanie do sądu okręgowego lub rejonowego rozpoznającego sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania. Odpowiednie pouczenie o tym prawie powinno się znajdować w treści decyzji ZUS. Jeśli osoba chce z niego skorzystać powinna wnieść odwołanie na piśmie do jednostki ZUS, która decyzję wydała, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ rentowy, w terminie 1 miesiąca od doręczenia odpisu decyzji.


Logowanie
Rejestracja