The goods and services tax act. Ustawa o podatku od towarów i usług - Drążewski Kasper, Atkins James, Tomczykowski Paweł

The goods and services tax act. Ustawa o podatku od towarów i usług - Drążewski Kasper, Atkins James, Tomczykowski Paweł

Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski, zawiera angielskie tłumaczenie Ustawy o podatku od towarów i usług. Obejmuje ono ostatnią nowelizację Ustawy, obowiązującą od 20.5.

Słownik terminologii prawniczej hiszpańsko-polski polsko-hiszpański - Komarnicki Mieczysław, Komarnicki Igor, Komarnicka Elżbieta

Słownik terminologii prawniczej hiszpańsko-polski polsko-hiszpański - Komarnicki Mieczysław, Komarnicki Igor, Komarnicka Elżbieta

Słownik terminologii prawniczej hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański zawiera ok. 20 000 haseł z wielu dziedzin prawa, m.in.

Ordynacja podatkowa. The tax ordinance act - Opracowanie zbiorowe

Ordynacja podatkowa. The tax ordinance act - Opracowanie zbiorowe

Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie ustawy – Ordynacja podatkowa. Uwzględnia ono ostatnia nowelizację ustawy, obowiązującą od 9 sierpnia 2010. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. The corporate income tax act - Tomczykowski Paweł, Drążewski Kasper, Atkins James

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. The corporate income tax act - Tomczykowski Paweł, Drążewski Kasper, Atkins James

Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie zawiera angielskie tłumaczenie Ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych. Obejmuje ona nowelizacje Ustawy z 2011 roku. Prezentowane tłumaczenie uwzględnia najbardziej aktualne trendy językowe w doktrynie i orzecznictwie Unii Europejskiej i opatrzone jest wyjaśnieniami terminów charakterystycznych dla polskiego systemu prawnego.

Prawo Własności Przemysłowej - Zbiór Ustaw Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung - Sarnowska Agnieszka, Guzikowska-Ney Anna, Wessel-Zasadzka Magdalena, Stankowski Sonja

Prawo Własności Przemysłowej - Zbiór Ustaw Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung - Sarnowska Agnieszka, Guzikowska-Ney Anna, Wessel-Zasadzka Magdalena, Stankowski Sonja

Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia zestawu ustaw: prawa własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o rzecznikach patentowych i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych. Hiermit überreichen wir Ihnen die erste Auflage der deutschen Übersetzung des polnischen Gewerblichen Eigentumsrechts, des Gesetzes über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, des Patentanwaltsgesetzes und der Verordnung des Justizministers über die Gebühren für Patentanwaltstätigkeiten..

Prawo Zamówień Publicznych. Recht Des Öffentlichen Vergabewesens - Głowacka Joanna, Kwaśnik Andrzej, Kleb Stefan

Prawo Zamówień Publicznych. Recht Des Öffentlichen Vergabewesens - Głowacka Joanna, Kwaśnik Andrzej, Kleb Stefan

Drugie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego prawa zamówień publicznych, uwzględnia nowelizację obowiązującą od 16.09.2010 r.

The banking law. Prawo bankowe - Medyński Mateusz

The banking law. Prawo bankowe - Medyński Mateusz

Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie zawiera angielskie tłumaczenie ustawy Prawo bankowe. Obejmuje ona nowelizacje Ustawy z 2011 roku. Prezentowane tłumaczenie uwzględnia najbardziej aktualne trendy językowe w doktrynie i orzecznictwie Unii Europejskiej.

Podstawy Prawne Ochrony Fizycznej Osób i Mienia - Pieńkowski Tomasz

Podstawy Prawne Ochrony Fizycznej Osób i Mienia - Pieńkowski Tomasz

Ta książka przeznaczona jest dla wszystkich pracowników ochrony fizycznej osób i mienia (w szczególności licencjonowanych i zamierzających wyrobić licencję). Stanowi uporządkowany tematycznie zbiór najważniejszych ustaw i rozporządzeń, regulujących pracę osób zatrudnionych w tej branży. Powstała w ten sposób „ściągawka”, którą można sobie podczas długich dyżurów poczytać, a na wypadek pisania raportu lub notatki służbowej – mieć ją w kieszeni i zajrzeć do niej w celu spisania podstawy prawnej podjętych czynności służbowych.

Konstytucja RP - Garlicki Lech

Konstytucja RP - Garlicki Lech

Autorem wprowadzenia niniejszej publikacji jest wybitny polski konstytucjonalista – prof. dr hab. Lech Garlicki z Uniwersytetu.

Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część 4 - Opracowanie zbiorowe

Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część 4 - Opracowanie zbiorowe

„Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część czwarta” to kolejna wieloautorska publikacja wydana dzięki staraniom władz i pracowników Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Zawarte w niniejszej pozycji teksty dotyczą różnych dziedzin prawa (m.

Ochrona przed niezamówioną korespondencją w komunikacji elektronicznej - Kurek Justyna

Ochrona przed niezamówioną korespondencją w komunikacji elektronicznej - Kurek Justyna

Publikacja poświęcona jest ochronie przed niezamówioną korespondencją w komunikacji elektronicznej. Jest to pierwsze monograficzne opracowanie tego tematu o charakterze interdyscyplinarnym. Obejmuje aspekty administracyjnoprawne, cywilnoprawne i karnoprawne.

Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej - Kondek Jędrzej Maksymilian

Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej - Kondek Jędrzej Maksymilian

"Monografie prawnicze" to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Logowanie
Rejestracja