Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa - Ujwary-Gil Anna

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:21 03-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa - Ujwary-Gil Anna

Wartość rynkowa, inaczej zwana giełdową, jest miarą wartości przedsiębiorstwa bliższą rzeczywistym warunkom jego funkcjonowania na rynku. Rosnącą różnicę między księgową wartością aktywów netto a wartością rynkową obserwujemy począwszy od 1953 roku w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Wówczas udział aktywów niematerialnych w wartości księgowej systematycznie wzrastał, osiągając poziom 3,91 w 2001 roku, co oznaczało, że przeciętne przedsiębiorstwo notowane na Dow Jones Industrial było prawie czterokrotnie więcej warte, niż to wynikało z jego księgowej wartości.

Zarządzanie finansami projektu europejskiego - Hołub-Iwan Joanna, Guranowski Adrian, Filipiak Beata, Dylewski Marek

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:21 03-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Zarządzanie finansami projektu europejskiego - Hołub-Iwan Joanna, Guranowski Adrian, Filipiak Beata, Dylewski Marek

Projekty europejskie, czyli projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, stają się trwałym elementem wspomagającym rozwój gospodarczy i społeczny w Polsce. Jednym z najważniejszych problemów jest kwestia właściwego przygotowania przedsięwzięć do realizacji, w tym skutecznego i efektywnego ich finansowania. Autorzy książki stworzyli swoiste kompendium niezbędnej wiedzy potrzebnej do zrozumienia tego obszaru problemowego, jego roli i znaczenia, instrumentów oraz procedur nań składających się w procesie przygotowania i realizacji projektu (.

Public relations na rynku książki - Frołow Jakub

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:21 03-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Public relations na rynku książki - Frołow Jakub

Książka oparta jest na cyklu artykułów „Kurs Public Relations”, który ukazywał się na łamach dwutygodnika Biblioteka Analiz w 2006 i 2007 roku. W publikacji odnaleźć można ważne informacje z następujących zagadnień: "PR wewnętrzny firmy czy zlecany na zewnątrz", "Jak w firmie zorganizować komórkę PR", "Strona interentowa firmy narzędziem PR". Autorzy szczególny nacisk starali się położyć na charakterystyczne dla omawianej materii zagadnienia praktyczne.

Symbolika stosowana w reklamach - Bluszcz Marta

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:28 03-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Symbolika stosowana w reklamach - Bluszcz Marta

Reklama stanowi część naszej rzeczywistości. Przyzwyczailiśmy się do jej stałej obecności w mediach i wokół nas. Przestaliśmy zwracać uwagę na jej przekazy.

Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie - Wójcik Michał

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:29 03-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie - Wójcik Michał

Decyzja jest nieodłącznym ogniwem egzystencji każdego człowieka. Decyzje, które podejmuje, określają nie tylko kształt jego życia osobistego, zawodowego oraz rodzinnego, ale w jakimś stopniu wpływają na dzieje określonych środowisk i społeczności. Niektórzy ludzie są zdolni do podejmowania tak ważnych i brzemiennych w skutki decyzji, że potrafią zmieniać kierunek historii i wpływać - pozytywnie lub negatywnie - na losy całych narodów i pokoleń.

Style kierowania w małej firmie - Dukaj Ilona

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:29 03-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Style kierowania w małej firmie - Dukaj Ilona

Rola małych i średnich przedsiębiorstw stale rośnie. Obecnie ich liczba w znacznym stopniu przekracza ilość przedsiębiorstw państwowych. Jest to związane z prywatyzacją oraz rozwojem gospodarki rynkowej.

The Development of Coca-Cola Advertising Campaigns (1886 - 2007) - Kulawik Aleksandra

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:32 03-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
The Development of Coca-Cola Advertising Campaigns (1886 - 2007) - Kulawik Aleksandra

he Development of Coca-Cola Advertising Campaigns (1886-2007) From the very beginning of our civilization we are exposed to the influence of advertising in a variety of forms. The key to success is very close and it is called: advertising campaigns. One of the most popular companies in the world has scored a success that one has never ever dreamt about before - C o c a - C o l a .

Kompetencje przedsiębiorcy-menedżera. Ideologia kształtowania - Kazibudzki Paweł

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:06 03-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Kompetencje przedsiębiorcy-menedżera. Ideologia kształtowania - Kazibudzki Paweł

Niniejsza publikacja porusza dość popularny obecnie w literaturze przedmiotu temat zarządzania kompetencjami. Problematyka kompetencji przedstawiona w tej książce wyróżnia ją jednak spośród podobnych opracowań, ponieważ postrzega kompetencje przez pryzmat osoby przedsiębiorcy jako właściciela-menedżera małego przedsiębiorstwa. Przedmiotem jej treści jest koncepcja zastosowania pewnego narzędzia informatycznego, tzw.

Teoria PWM i paradygmat rozwoju kompetencji - Kazibudzki Paweł

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:10 03-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Teoria PWM i paradygmat rozwoju kompetencji - Kazibudzki Paweł

Podobno uczucia odgrywają kluczową rolę w kierowaniu nieskończonym strumieniem decyzji, które musimy podejmować w swoim życiu każdego dnia. Przypuszczenie to rozpoczęło proces poszukiwań, które doprowadziły Autora niniejszej książki do stwierdzenia, że decyzji nie można podejmować, kierując się czystym rozsądkiem. A to dlatego, że większość z nich wymaga nie tylko wyczucia, ale i tzw.

Public relations w jednostce samorządu terytorialnego - Adamus-Matuszyńska Anna, Austen Agata

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:11 03-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Public relations w jednostce samorządu terytorialnego - Adamus-Matuszyńska Anna, Austen Agata

Obecnie instytucje publiczne, zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego, chcąc nawiązać prawidłowe relacje z interesariuszami opinii publicznej, kształtować warunki partycypacji społecznej i realizować idee społeczeństwa obywatelskiego, muszą prowadzić działalność public relations. Autorzy książki – na podstawie własnych badań – przedstawiają diagnozę działalności PR w samorządach terytorialnych, a następnie wskazują, jak należy ją realizować, jakie funkcje i zadania powinna spełniać oraz jakie narzędzia i instrumenty komunikowania się można w tym celu wykorzystywać. Publikacja składa się z części teoretycznej, uwzględniającej specyfikę public relations jednostek samorządu terytorialnego, oraz z części empirycznej, zawierającej raport z przeprowadzonych w tych jednostkach badań.

Techniki prezentacji - o sztuce przemawiania, inspirowania i angażowania - Lunden Bjorn, Rosell Lennart

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:12 03-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Techniki prezentacji - o sztuce przemawiania, inspirowania i angażowania - Lunden Bjorn, Rosell Lennart

Książka TECHNIKI PREZENTACJI opowiada o sztuce przemawiania przed publicznością w swobodny, a zarazem porywający i przekonujący sposób. Rady w niej zawarte przydadzą Ci się podczas przedstawiania szefowi nowego projektu lub prezentacji produktu klientom Twojej firmy. Skorzystasz z nich także, gdy będziesz musiał wygłosić przemowę na uroczystości lub gdy zostaniesz poproszony o przeprowadzenie wykładu dla dużej grupy słuchaczy.

SIM - speed intuition management. Nowoczesny sposób zarządzania - Lunden Bjorn, Młodzikowska Danuta

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:12 03-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
SIM - speed intuition management. Nowoczesny sposób zarządzania - Lunden Bjorn, Młodzikowska Danuta

SIM - SPEED INTUITION MANAGEMENT to metoda zarządzania przedsiębiorstwem, która może wzbudzać kontrowersje, szczególnie wśród pracodawców. Dla pracowników bowiem firma zarządzana metodą SIM to wymarzone miejsce pracy. W książce tej Björn Lundén przedstawia swoją koncepcję przedsiębiorczości i zarządzania.

Logowanie
Rejestracja